Met de lente in de lucht en de vele toeristen die naar Haspengouw afzakken duikt de vraag op of en hoe de bermen gemaaid mogen worden. “De stad Sint-Truiden moet er alles aan doen opdat de omgeving er proper en veilig bijligt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit). “Maar dat moet gebeuren met maximale aandacht voor het natuurbehoud en de biodiversiteit. Het Bermbesluit moet nageleefd worden, dus niet zoals vorig jaar toen alles zonder nadenken werd platgemaaid.”

In de lente van 2022 legde oud-burgemeester Vandenhove klacht neer bij de Natuurinspectie van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB), omdat de regels van het Vlaams Bermbesluit niet werden nageleefd door het Truiens stadsbestuur. “Toen zijn de bermen te vroeg gemaaid en is er geen rekening gehouden met de regelgeving. Ik begrijp dat de bermen ten allen tijde de zichtbaarheid van de burgers, die zich in het verkeer begeven, moet garanderen. Verkeersveiligheid is belangrijk, maar dat kan perfect in harmonie verlopen met natuurbehoud en biodiversiteit. Daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld enkel in bochten en/of op kruispunten te maaien, niet op volledige stroken.” TruiensNieuws trok er vorig jaar op uit en stelde vast dat de omliggende Haspengouwse gemeenten het bermdecreet wel naleefden. Niet dus in Sint-Truiden.

Fauna en flora

Maar waarom is dat bermbeheer zo belangrijk? “Het streeft ernaar om op de wegbermen zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren een kans te bieden”, verduidelijken natuurverenigingen. “Naarmate een grasberm soort- en bloemrijker wordt, neemt de betekenis voor de fauna toe. Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders en hommels. In een soortenrijke grasberm komen ook allerlei andere dieren voor zoals spinnen, sprinkhanen, graafwespen en mieren.  Al deze soorten zijn belangrijk voor het evenwicht in het ecosysteem. Een rijk insectenleven trekt ook andere dieren aan zoals vogels, zoogdieren en amfibieën. De ontwikkeling van bloemrijke grasbermen is ook belangrijk voor het behoud van zoveel mogelijk plantensoorten. Bedreigde soorten krijgen zo weer een kans. De berm ziet er mooier uit en we behouden een aantal bijzondere soorten planten en dieren in Vlaanderen.”

Raadslid Ludwig Vandenhove vult aan: “Wij zijn heel tevreden met de duidelijkheid in de Vlaamse wetgeving. Begraasde bermen mogen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien. Het komt onze fauna en flora ongelofelijk ten goede. Ik roep het college van burgemeester en schepenen op om dit jaar het Vlaams Bermbesluit zeker te respecteren. Ze zijn nu gewaarschuwd.”

Stadswerkhuis

Dit jaar is het stadsbestuur wél op de hoogte van de regelgeving. “Ik kan collega Vandenhove geruststellen”, sust Johan Mas (Open Vld) die het stadswerkhuis aanstuurt als bevoegd schepen. “Wij gaan inderdaad enkel op de hoogst noodzakelijke plaatsen te werk. We gaan de richtlijnen zeker volgen. Op sommige oversteekplaatsen kan het gras soms tot 2 à 3 meter hoog worden als je er niets aan doet. We moeten natuurlijk ten allen tijde de veiligheid van onze burgers en toeristen waarborgen. Dus op kruispunten en oversteekplaatsen gaan we toch moeten ingrijpen. Maar ik ga zeker de regels naleven.”