Net als in andere scholen werd één september een uitgeregende eerste schooldag in Basisschool Momentum. Maar daar trokken de leerlingen en het leerkrachtenteam van BS Momentum zich weinig van aan. “Er leeft een grote honger bij de kinderen om eraan te beginnen”, vertelt directrice Kris Selis. “Ons Daltonproject dat inzette op het geluk van de kinderen wordt dit jaar uitgebreid naar het leren ondernemen en je eigen potentieel ontdekken en in handen nemen.”

 

TruiensNieuws: “Ik zeg in mijn inleiding ‘één september’ maar jullie waren in feite in de vakantie al begonnen.”

Kris Selis: “Klopt. Onze school neemt samen met nog twee scholen deel aan het project ’Zomerschool’ in Sint-Truiden. We hebben de laatste twee weken van de zomervakantie tien dagen lang met leerkrachten en vrijwilligers activiteiten georganiseerd om de kinderen al wat klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar. Het feit dat er 355 deelnemers waren zegt al veel. Het is een prachtig project waar we inzetten op kwaliteitsvol onderwijs met taal en rekenen, en in de namiddag leerzame en beweeglijke doe-activiteiten.”

TN: “Ik weet dat we u hebben uitgenodigd om over het Daltononderwijssysteem te praten, maar we moeten toch ook even stilstaan bij het plotse overlijden van een van uw leerlingen uit het zesde leerjaar, Liam Pluymers.”

Selis: “Ja, dit is zeer droevig en slecht nieuws. We hadden voor Liam nog een feest gehouden om te vieren dat de kanker uit zijn lichaam was verdwenen. Hij heeft met zijn klas op het einde van het jaar in juni nog een mooie proclamatie gehad en hij keek uit naar zijn start in het secundair onderwijs. We zijn dan door de familie op de hoogte gebracht dat er een nieuwe tumor was opgedoken en dat er deze keer niets meer aan te doen was. We hebben met de leerkrachten afscheid genomen van Liam. Ik vind het heel erg en dit komt hard aan. Meer wil ik er liever niet over kwijt.”

TN: “Dat begrijp ik. Geen enkele vraag is een goede vraag na dit pijnlijke gebeuren. We hadden u eigenlijk al eind juni uitgenodigd voor een interview bij de start van het schooljaar omdat jullie het Daltononderwijs nog meer doorgedreven gaan toepassen. Hoe werkt uw school en hoe pakken jullie alles aan?

Selis: “Eenvoudig gezegd: Daltononderwijs bevat dezelfde leerstof als in andere basisscholen, maar hanteert een andere aanpak in de weg daar naartoe. Dit is het zesde jaar dat Momentum als Daltonschool bestaat. De voorbije vijf jaar stond ‘geluk’ centraal. Dat blijft uiteraard. We willen dat onze kinderen zich gelukkig kunnen voelen op school. Wij zijn een school van geluk. Wat we nu gaan doen is nog meer doorgedreven inzetten op leerlingen hun eigen leerproces, en hen dat zelf meer en meer in handen laten nemen. We willen de leerlingen zo ver mogelijk krijgen volgens hun potentieel.”

(Lees verder onder de foto)

In beeld: directrice Kris Selis van BS Momentum

TN: “Hoe pakken jullie dat concreet aan?”

Selis: “Elke lesdag begint met een kringgesprek. Daarin peilt de collega naar hoe de leerlingen erbij zitten. Gaat alles goed met ze? Voelen ze zich oké of is er toch iets aan de hand? Op die manier komt het socio-emotionele elke dag aan bod, niet onbelangrijk, want wie écht met iets zit zal niet goed kunnen functioneren. Na het kringgesprek worden de opdrachten besproken en gaan de leerlingen in groepjes aan de slag . Elk kind krijgt een verantwoordelijkheid, specifieke taken binnen dit lesgebeuren. Zo groeien ze naar meer zelfstandigheid en leren ze samenwerken. Zo wordt de leerstof stapsgewijs verwerkt. De leerkracht begeleidt het ganse proces van vrijheid en gebondeheid.”

TN: “En wat met een verdrietig kind in het ochtendgesprek?”

Selis: “We werken met leerlingbegeleiding op maat. De zorgcoördinator kijkt samen met het kind welke stappen er kunnen gezet worden en met wie het kind verder in gesprek wil gaan. We hebben ook een muzische coach aangetrokken die via drama of een filosofisch gesprek met het kind op weg gaat. Marco heeft een artistieke blik en die aanpak werkt. Ja, dat soort maatwerk is een sterke troef vind ik.”

TN: “Tot slot. Kan je in één zin het concept van Momentum beschrijven?”

Selis: “Op onze school geven we kinderen veel ruimte om te leren ondernemen, om hun eigen proces in handen te nemen, en dat in een liefdevolle omgeving.”

Interview en foto’s © Rudi De Cock