Op de laatste gemeenteraad stelde het stadsbestuur de raadsleden in kennis van het inmiddels al vierde audit-rapport vanuit Vlaanderen. Komt schepen Günther Dauw (N-VA) met in zijn kielzog de burgemeester en de andere schepenen met een concreet actieplan voor de dag, zoals door Audit Vlaanderen gevraagd? Of komt hij met iets dat blijft bij algemeenheden, vaagheden zoals een sensibiliseringscampagne? Die kritische vraag werd afgelopen maandag gesteld op de Truiense gemeenteraad. Over de vorige drie rapporten en hun aanbevelingen werd er nadien niets meer vernomen. Misschien daarom dat er door de oppositie druk wordt gezet op deze zaak, op dit vierde rapport.

Waarover gaat het? Audit Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse Overheid dat sinds 2001 de werking van lokale besturen analyseert, heeft vastgesteld dat schepenen in Sint-Truiden vrij gemakkelijk zaakjes kunnen doen met derden, en dat er niemand is die dat controleert, dat er geen transparantie is inzake wat burgemeester en schepenen precies doen. Enkele voorbeelden. Een schepen heeft een eigen bedrijfje en beslist om opdrachten uit te besteden aan dat bedrijfje, dan heet dat belangenvermenging. Of een schepen wil een project realiseren en gaat daarvoor in zee met kenissen, familieleden of vrienden. Vrienden die dan op hun beurt weer iets kunnen terugdoen, ‘iets’ dat een persoonlijk voordeel oplevert voor de schepen. Of als je je opdrachten als bevoegd schepen steeds door dezelfde persoon laat doen, jaar na jaar en je geeft anderen nooit kansen, dan kan er sprake zijn van vermeende belangenvermenging. In Sint-Truiden krijgen vaak dezelfde mensen opdrachten, en anderen vallen steevast uit de boot. Audit Vlaanderen vraagt nu dat er een actieplan wordt gemaakt door het stadsbestuur om belangenvermenging tegen te gaan. Daarover ging het debat maandagavond.

Sensibilisering versus controlemechanisme

N-VA schepen Günther Dauw (N-VA) legde op de gemeenteraad uit dat Audit Vlaanderen voor 15 mei een concreet actieplan wil om belangenvermenging tegen te gaan. Dauw wil vooral sensibiliseringsmaatregelen nemen. Maar in tegenstelling tot de oppositie neemt hij het woord ‘controlemechanisme’ niet in de mond. De hamvraag wordt dus of schepen Dauw en het bestuurscollege van cd&v, Open Vld en N-VA tegen 15 mei met een concreet actieplan komen aanzetten. Wellicht wel, want dat moet van Audit Vlaanderen, maar de vraag is natuurlijk hoe concreet dat zal zijn? Blijft het bij één sensibiliseringsmoment met een powerpointje, zoals dat in het verleden al wel eens gebeurde, of komt er een systeem van ‘check en balances’ met meer transparantie en echte controle over wat schepenen achter gesloten deuren op hun kabinetten beslissen?

Daarover ging de schepen in debat met fractieleider Gert Stas van oppositiepartij Vooruit. Die laatste wil dat er eindelijk een controlemechanisme komt op wat schepenen onder andere op financieel vlak bedisselen op hun kabinetten. Het raadslid wil transparantie, en wel zo snel als mogelijk. Stas wil een systeem zodat een schepen niet langer op zichzelf, als op een eilandje, zijn zin kan doen. De voorbije jaren kaartte zijn collega raadslid Eddy El Herbouti trouwens al meermaals de achterkamerpolitiek van cd&v, N-VA en Open Vld aan. En kopman Ludwig Vandenhove (Vooruit) verklaarde in het radioprogramma ‘Thuis in Haspengouw’ dat er onder zijn bewind steevast 4 handtekeningen nodig waren zodat de onderlinge controle flink werd verhoogd. De oppositie heeft haar voorstellen klaar, maar is bereid om te wachten tot het bestuurscollege zelf over de brug komt met een concreet plan. Gert Stas wil liefst samen met de meerderheid aan één touw trekken. Een dossier als dit wordt inderdaad best kamerbreed gedragen. In andere Haspengouwse steden en gemeenten is dat trouwens al meerdere malen gebeurd. In Sint-Truiden komt het er blijkbaar op aan om de oppositie aan de kant te schuiven. Jammer. We hebben beleidsmakers nodig in onze stad die dat denken in twee kampen kunnen doorbreken. Daar ligt de uitdaging.

 

Schepen Günther Dauw (N-VA) wil sensibiliseringsmaatregelen nemen tegen vermeende belangenvermenging

Fractieleider Gert Stas (Vooruit) wil een controlemechanisme zodat schepenen niet langer als op een eilandje hun eigen zin kunnen doen