Het schepencollege van de stad Sint-Truiden beslist vrijdag om de structuur en de bevoegdheden van haar stadsbedrijf Trupark grondig te herschikken. Al van bij de oprichting in 2020 kloeg fractieleider Gert Stas (Vooruit) de geldverslindende toestanden aan van het gemeentebedrijf. Het stadsbestuur zwicht nu voor de oppositie en gaat de bevoegdheden en functies van Trupark zo goed als het kan doen inkantelen in het schepencollege en de gemeenteraad.

Met de verkiezingen van oktober in aantocht duwde Gert Stas (Vooruit) de laatste maanden waar het pijn doet, op de geldverslindende structuur van Trupark. Het stadsbedrijf werd in 2020 in het leven geroepen door de meerderheid om eenvormigheid te krijgen in het parkeerbeleid. “Maar dat diende ook om de drie partijen en hun mandatarissen aan voldoende postjes te kunnen helpen”, zei men bij Vooruit. Zo kregen Veerle Heeren, Bert Stippelmans en Serge Gumienny (Open Vld) een plaats in het Directiecomité, waarbij ze per vergadering presentiegelden ontvingen, goed voor 22.631,44 euro op een jaar tijd.

Druk opvoeren

In december hield Stas op de gemeenteraad een fors pleidooi om Trupark te doen inkantelen in de stad. De Vooruit-fractie weigerde nog langer deel te nemen aan de Raden van Bestuur van Trupark. De druk werd opgevoerd. Gert Stas: “De stad heeft van bij het ontstaan 18 miljoen euro in Trupark gepompt, en jaarlijks komt daar 550.000 euro bovenop om Trupark te behoeden voor het faillissement. Trupark is ‘postjespakkerij’! Waarom volgt het stadsbestuur niet de succesvolle piste van de stad Genk waar de Dienst Parkeren van de stad jaarlijks veel geld opbrengt?! Er werd hier in Sint-Truiden met geld gegooid zoals die 5 miljoen euro voor de aankoop van de lege parking van Indigo in het centrum. De Truienaar was terecht misnoegd, niet in het minst over de parkeertarieven, het gebrek aan communicatie en de slechte werking van de ANPR camera’s”, klonk het verder nog.

Doorgaan

Serge Gumienny (Open Vld) reageerde op Stas in december op de gemeenteraad namens cd&v, N-VA en Open Vld. “Wij verschillen van visie met jullie van Vooruit. Wij zullen doorgaan met Trupark want we hebben een visie”, klonk het toen nog vol overtuiging. “Alles loopt voortreffelijk en het schepencollege heeft trouwens geen tijd om zich met parkeergarages bezig te houden.”

Afgelopen maandag hield ook schepen Dauw het been nog stijf op de raadszitting en sneerde naar Vooruit dat ze beter naar de Raad van Bestuur zouden komen. De gemeenteraadsleden van de meerderheid volgden braafjes het stadsbestuur en stemden maandag vóór de financiële aanpassing van het meerjarenplan van Trupark.

Maar enkele dagen later kan er plots wel vanalles. De zitpenningen worden vrijdag op het schepencollege afgeschaft, en de bevoegdheden verhuizen naar het schepencollege en de gemeenteraad. Of anders gezegd: het voorstel van Vooruit wordt bijna volledig uitgevoerd.

Verkiezingen

Dat de aanpassing er komt zo enkele maanden voor de verkiezingen is geen toeval. Het dossier dreigde het pijnlijke verschil bloot te leggen tussen enerzijds een meerderheid die in de perceptie geen lessen wilde trekken uit het verleden, en anderzijds een oppositie die de geldverspilling en de achterkamerpolitiek wil stoppen. Door Trupark naar zich toe te trekken weet het stadsbestuur dàt pijnpunt van het beleid alvast weg te snijden. Maar de verantwoordelijkheid voor de vele miljoenen die het bedrijf heeft gekost en nog kost blijft wel bij hen liggen.

Lees ook over de presentiegelden: https://www.truiensnieuws.be/haspengouwkiest24/gemeenteraadsvoorzitter-en-cdver-bert-stippelmans-stapt-uit-de-politiek/

Lees ook: https://www.truiensnieuws.be/haspengouwkiest24/reacties-na-het-gemeente-rapport-van-agentschap-binnenlands-bestuur-truienaren-hebben-weinig-vertrouwen-in-truiens-stadsbestuur/

Het parkeerbeleid van de stad was de afgelopen jaren in handen van Trupark maar kostte de stad handenvol geld

Beelden © rdc