Het Parket Limburg houdt op 24 en 25 mei twee actiedagen tegen gsm’en achter het stuur. Overtreders zien hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Een en ander kadert in een nationale actie van de federale politie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Wie zijn gsm gebruikt achter het stuur is zijn rijbewijs kwijt voor acht dagen.

“Afleiding door gsm-gebruik achter het stuur is één van de killers in het verkeer”, stelt de woordvoerder van Parket Limburg. “Volgens studies is er in  8% van de dodelijke ongevallen sprake van gsm-gebruik. Vertaald naar slachtoffers betekent dat 50 doden en 4500 gewonden per jaar. Het gsm-gebruik achter het stuur blijft een hardnekkig probleem. Bestuurders weten dat het niet mag maar denken toch vaak dat het kan. Een mentaliteitswijziging is noodzakelijk.”