Drie lokale afdelingen van de gezinsbond, vijf ouderenraden en
30 verenigingen krijgen een werkingstoelage van de stad Sint-Truiden.
In totaal wordt 13.550 euro aan subsidies toegezegd.  
Een aantal verenigingen en instanties worden in hun werking ondersteund door het stadsbestuur van Sint-Truiden. Op maandag 9 december keurde de
gemeenteraad hiervoor een subsidie-enveloppe goed ter waarde van
13.550 euro. Dat bedrag gaat naar in totaal 38 organisaties.  
“Zo geven we 4.000 euro subsidies aan 10 verenigingen en diensten
aangesloten bij de andersvalidenraad. Daarnaast komt 2.000 euro toe aan
driegezinsbonden en vijf ouderraden binnen het kader van de stedelijke
gezinsraad”, zegt schepen van Sociaal beleid Pascy Monette.  
“Voorts gaat er ook nog 7.550 euro naar 20 verenigingen aangesloten bij de
seniorenraad. Op deze manier geven we hen een duwtje in de rug. Zij zijn
namelijk onmisbaar voor de solidariteit en de samenhorigheid in onze stad”,
aldus nog schepen van Seniorenzaken Jurgen Reniers.  
“Deze organisaties leveren prima werk. Ze zijn voor ons onmisbaar om verder te kunnen bouwen aan een levendige, warme stad waar het fijn wonen en
verblijven is. Ze kunnen daarom op onze steun en hulp blijven rekenen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.