Audit Vlaanderen heeft haar vierde forensisch onderzoek over de stad Sint-Truiden afgerond. Het rapport concludeert dat er mogelijke gevallen van belangenvermenging zijn. De audit onderzocht verschillende elementen van ethische en juridische aard. Er duiken namen op vanuit cd&v, Open Vld en N-VA.

De woorden van oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (Vooruit) van afgelopen zondag (“ik hou mijn hart vast voor wat er nog gaat komen”) waren nog niet goed afgekoeld of daar duikt een rapport op van Audit Vlaanderen, het onafhankelijk agentschap dat gemeentebesturen doorlicht. In het vierde onderzoek wordt er gewag gemaakt van schepenen van cd&v, Open Vld en N-VA die in het uitbesteden van opdrachten niet correct te werk zouden zijn gegaan. Het rapport spreekt namelijk van mogelijke belangenvermenging.

Zo worden gemeenteraadslid en voormalig schepen van Sport, Carl Nijssens, toen nog bij cd&v, genoemd, en verder Filip Vautmans, de neef van Hilde Vautmans (Open Vld), voormalig schepen en huidig raadslid Jos Pierard (Open Vld) en tenslotte huidig N-VA-schepen Peter Deltour. Allen verdedigen ze zich en wijzen de beschuldigingen van de hand. Carl Nijssens stelt dat alles juridisch correct is verlopen en dat het hier gaat om een politieke afrekening. “In de periode dat ik schepen was, waren mijn functies en bevoegdheden binnen mijn bedrijf herverdeeld en had ik daar geen loon of andere vergoedingen. Het is nooit mijn intentie geweest hier persoonlijk voordeel uit te halen.” Bij Filip Vautmans, neef van, worden er vragen gesteld over zijn betrokkenheid bij familiegerelateerde bedrijfsbelangen. Gemeenteraadslid en voormalig schepen Jos Pierard zegt dat de familiebanden met de huidige eigenaars slechts in de vijfde graad liggen en er dus van belangenvermenging geen sprake kan zijn.

Integriteit

De bevindingen van Audit Vlaanderen werpen een kritische blik op de integriteit en de transparantie binnen het lokaal stadsbestuur van Sint-Truiden en roepen vragen op over de verwevenheid van politieke en zakelijke belangen. Zo werden er recent nog kritische vragen gesteld bij de omvang van de budgetten voor Vrijstaat A en de Belorta Bloesembar in Velm. Het gaat daarbij om aanzienlijke bedragen van 10.000 euro en meer. “Wie een schepen van de stad kent kan gouden zaakjes doen”.

Met dit nieuwe rapport klinkt de noodzaak luider om striktere regelgeving en toezicht toe te passen om dergelijke gevallen van belangenvermenging in de toekomst te voorkomen. Ludwig Vandenhove (Vooruit) pleitte zondag nog in het programma ‘Thuis in Haspengouw’ op Trudo FM voor een transparant beleid waarbij er 4 handtekeningen nodig zijn en correcte openbare aanbestedingen zonder vriendjespolitiek.