De gemeenteraadsleden van Sint-Truiden hebben het rapport van Audit Vlaanderen met de resultaten van hun onderzoek na de klacht van de partij Vooruit jegens waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) in hun mailbox ontvangen. Het 50 pagina dikke verslag concludeert dat er ‘mogelijks misdrijven zijn gepleegd’ door Engelbosch. Hoe zwaar het rapport weegt leest u in ons tweede stuk, dat later op vrijdag verscheen. Het rapport zelf wordt besproken op een gesloten zitting na de gemeenteraad van maandagavond 24 oktober.
  • Sint-Truiden, vrijdag 14/10/2022 – 12.10 uur

Vorige week werd door het stadsbestuur van cd&v, Open Vld en N-VA de voordrachtsakte getekend om Jelle Engelbosch de functie van burgemeester te geven. “De aanvraag ligt bij ons en de procedure voor de eedaflegging loopt”, bevestigt men bij de provincie Limburg. “Het parket-generaal is bezig met een moraliteitsonderzoek. Maar wij nemen ook akte van het rapport van Audit Vlaanderen. Een effectieve eedaflegging staat nog niet ingepland. Zodra alles rond is en goed bevonden, zou meneer Engelbosch de eed kunnen afleggen. Maar dat kan nog weken duren.”

Dat er wat aan de hand is blijkt uit het feit dat de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie is ingelicht. Er is sprake van misleiding en antidatering. De bal ging aan het rollen toen oppositiepartij Vooruit begin dit jaar net daarover klacht indiende en een onderzoek vroeg naar de aankoop door Engelbosch van een perceel grond (foto) van de kerkfabriek van Velm. De koop vond plaats op het moment dat Engelbosch schepen van Ruimtelijke ordening was. Fractieleider Gert Stas (Vooruit) beweerde dat die verkoop niet onderhands had mogen gebeuren. De prijs ligt lager dan wat gangbaar is. Audit Vlaanderen (AV), een onafhankelijk agentschap zonder politieke inmenging, onderzocht de zaak. In het rapport stelt het AV dat er “minstens een schijn van belangenvermenging” is ontstaan. Een ander perceel, in Halmaal-Dorp, kreeg Engelbosch gratis via de constructie van een ‘verkrijgende verjaring’. Ook die koop zou niet correct zijn verlopen.

Onschuld

Zelf houdt de waarnemend burgemeester zijn onschuld staande. Engelbosch reageert: “Audit Vlaanderen stelt dat er nergens aanwijzingen zijn gevonden van enige beïnvloeding, noch op de prijs, noch over de aankoopprocedure. Ik werd in alles bijgestaan door een notaris, die mij er altijd van verzekerd heeft dat alles correct verliep.”

Coalitiepartner cd&v ziet een probleem opduiken. Ingrid Kempeneers (cd&v): “In deze situatie lijkt het mij moeilijk dat Engelbosch de eed kan afleggen.” De andere bestuurspartner is Open Vld. Daar stellen ze onomwonden dat het rapport bezwarend is. “Maar het is niet aan ons om nu te zeggen wat hij moet doen.”

De oppositiepartijen Vooruit en Groen reageerden vrijdagmiddag aanvankelijk niet. “Het rapport telt 50 bladzijden en die gaan we eerst goed lezen. Aangezien het over een concrete persoon gaat zal na de gemeenteraad van maandag 24 oktober er een gesloten zitting plaatsvinden. Daar wordt het rapport besproken.” Gert Stas (Vooruit) antwoordde vorige week op onze vraag van wat hij vond van de keuze van Engelbosch als nieuwe burgemeester met deze profetische woorden: “Dat Jelle Engelbosch burgemeester wordt, is een risicovolle keuze aangezien er nog een onderzoek tegen hem loopt wegens belangenvermenging bij de onreglementaire aankoop van een stuk woonuituitbreidingsgebied. Het is een vreemd signaal aan de burger.” (Gert Stas, 8/10/2022, TruiensNieuws)

De ganse vrijdagnamiddag en avond regende het reacties op onze redactie. Ook Vooruit-+fractieleider Gert Sats reageerde ‘s avonds op de inhoud. Dat alles leest u in het tweede stuk. De link staat onderaan.

In beeld: het aangekochte stuk grond door Jelle Engelbosch. Er is sprake van antidatering en misleiding. © Rudi De Cock

“Na dit vernietigend rapport houdt Engelbosch beter de eer aan zichzelf”