Commotie in het anders zo rustige dorp Nieuwerkerken. Schepen Rohnny Schreurs (CD&V) vertelde daar op 1 april dat er die dag gesprekken zouden gestart zijn tussen het stadsbestuur van Sint-Truiden en het gemeentebestuur Nieuwerkerken over fusie na de volgende verkiezingen. Een grap die niet bij iedereen in goede aarde viel en nazinderde tot in Sint-Truiden. En hoe staat het nu echt met eventuele fusies in Haspengouw?

De opgelegde fusie van de Nieuwerkerkse deelgemeenten Kozen, Wijer en Binderveld van de jaren ’70 indachtig – iets wat bij de oudere inwoners daar nog niet helemaal verteerd is -, laaiden de gemoederen afgelopen vrijdag één april er opnieuw op. Schepen Rohnny Schreurs (CD&V) grapte blijkbaar iets te ernstig dat er die dag gesprekken starten tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden om te fuseren.

Frank Hoste, secretaris bij ACOD LRB Limburg, begrijpt de commotie die daarop volgde bij personeelsleden van de gemeente. Hoste verduidelijkt: “We hebben niets tegen een goede grap, maar mensen die werken voor een bestuur op maat van Nieuwerkerken en plots te horen krijgen dat ze binnen enkele jaren voor een groter stadsbestuur moeten gaan werken, laat staan hun job verliezen door ‘efficiëntie-oefeningen’ die meestal het gevolg zijn van fusies, krijgen het dan koud en smaken dat soort fratsen niet echt.” Guy Graulus, algemeen secretaris van ACOD Limburg treedt zijn collega bij: “Als gedetacheerd personeelslid van het gemeentebestuur en inwoner van Nieuwerkerken ken ik de gevoeligheden bij het personeel en de bevolking goed. Een proces van fusie moet daarom voorafgegaan worden door een proces van inspraak, van bevolking én personeel, niet van achterkamertjespolitiek.” Gemeenteraadslid Marie-Rose Schops (N-VA Nieuwerkerken) betreurt dat haar voorstel om via een werkgroep te bekijken wat de voor- en nadelen van een fusie zouden zijn geen weerklank vond bij de CD&V-meerderheid. Het ziet ernaar uit dat, zo lang het kan, ons bestuur wil dat Nieuwerkerken op zichzelf blijft. Ik vind daarentegen dat alle opties rustig moeten bestudeerd worden.”

Wat met Sint-Truiden?

Terug naar de grap. De man die de aprilvis op het gemeentehuis ten berde bracht is dus schepen Schreurs. Hij reageert: “Een één-aprilgrap die blijkbaar bij sommigen zwaar op de maag ligt. Laat ons nog eens lachen.” Maar naar verluidt kon ook zijn burgemeester, Dries Deferm (CD&V), er niet mee lachen. Of het zijn plannen doorkruist om hier echt werk van te maken is niet duidelijk. Zowel hij als zijn evenknie van Sint-Truiden, waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V), zeggen dat er geen gesprekken lopende zijn. “Maar wat er achter de schermen gebeurt weet je natuurlijk nooit”, reageert raadslid Schops.

“Ik ben in Sint-Truiden gaan praten, maar die piste is begraven”, geeft de Loonse burgemeester Jo Feytons (Open VLD-Stroop) ons mee. “Ik ga nu volop met Tongeren in zee; die trein is vertrokken.” Feytons ziet wel heil in één grote politiezone voor Zuid-Limburg. Nu zijn dat er drie. Maar dat is een ander verhaal dat los staat van de fusie.

Liever dicht bij de burger

In Sint-Truiden is het niet duidelijk wat het bestuur nu écht wil. Fuseren of niet? En met wie? Borgloon valt dus af. Oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (Vooruit), neemt alvast stelling: “Een eventuele fusie tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden, is geen goede zaak. Ik ben eerder voor een eventuele verdere samenwerking, waarbij elke gemeente autonoom blijft. Verkozenen moeten dicht bij de burger staan; bij een fusie vergroot die afstand. Diegenen, die pleiten voor een fusie, moeten de politieke moed hebben om dat eerst voor te leggen aan de bevolking, bijvoorbeeld via een referendum. Nu is het een aprilgrap, maar waar rook is, is vuur.”