Vrijdagavond rond 17 uur floepten de lichten aan in het Truiense stadhuis op de markt. En rond het gebouw stond het plots vol foutgeparkeerde wagens. De extra inderhaast bijeengeroepen gemeenteraad in Sint-Truiden had maar één punt op de agenda: de Beroepscommissie voor Tuchtzaken verwerpt het door de stad gegeven ontslag van hun financieel directeur. De man werd ontslagen nadat er leningen waren gegeven aan wijlen Jef Cleeren maar krijgt gelijk in zijn verzet. Wat nu?

Een kwalijke zaak met leningen aan wijlen oud-burgemeester Jef Cleeren kwam vorig jaar aan het licht, net als betalingen met een bankkaart. Daarop werd de directeur geschorst en later ontslagen. Die vocht zijn ontslag aan, en gisteren viel de uitspraak: ontslag verworpen.

Gebrom en gemorrel, consternatie ook bij een aantal raadsleden, die in zeven haasten hun werkzaamheden moesten onderbreken en zich naar het stadhuis moesten spoeden. Tot overmaat van ramp was er net op dat moment een ongeval gebeurd waardoor het moeilijk was om met de wagen de binnenstad vlot te bereiken. De laatsten die binnenkwamen waren raadslid Gert Stas, die als leerkracht op het oudercontact zat, en de schepenen Mieke Claes en  Pascy Monette. “We mogen niets zeggen, het is een gesloten zitting”, gaf deze laatste ons nog mee. Inderdaad, als het over concrete personen gaat moet de gemeenteraad de deuren voor het publiek sluiten. Maar waar gaat het over?

Als laatste kwam schepen Monette (Open Vld) toegespurt en tekende voor aanwezigheid. 

Wat nu?

De extra gemeenteraad moet vooral een antwoord zoeken op de vraag ‘Wat nu’? De financieel directeur die ontslagen was vocht dat ontslag aan bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken van de Vlaamse overheid. En die verwierp vrijdag dat ontslag. De man blijft dus in dienst.

Wat nu? “We kunnen tegen de beslissing van de Beroepscommissie ook een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen bij de Raad van State”, reageert schepen Günther Dauw (N-VA). “Maar intussen staat de financieel directeur, die al sinds eind 2022 niet meer actief is, nog altijd op onze loonlijst. We hebben vrijdag op de gemeenteraad kennis genomen van de beslissing van de beroepscommissie. Volgens de raad zijn er echter voldoende elementen om een stopzetting van de samenwerking met de financieel directeur te overwegen. Volgens de regels zal hij verhoord worden en daarna nemen we binnen de gemeenteraad een beslissing.”