Uit gesprekken en documenten blijkt dat de renovatie van het scoutslokaal in Velm gepaard is gegaan met financiële onregelmatigheden. Er zou nog veel meer aan de hand zijn. Oppositiepartij Vooruit spreekt van schimmige transacties. “Dit stadsbestuur heeft zonder blikken of blozen 1,3 miljoen euro schulden van de kerkfabrieken overgenomen.” De meerderheid van CD&V, Open VLD en N-VA wil nu 143.000 euro terugvorderen van de kerkfabriek. Waar de lening van 350.000 euro naartoe is weet niemand. “Alweer een schandaal. CD&V heeft duidelijk een systeem opgezet zodat er jarenlang gesjoemeld kon worden”, klinkt het vanop de oppositiebanken.

De zaak werd maandagavond aangekaart door de fractie van Vooruit op de Truiense gemeenteraad. Ambtenaren van de stad zouden de financiële perikelen beu zijn en de gevoelige informatie hebben gelekt naar de oppositie. Of heeft één van de coalitiepartners van CD&V dat gedaan? Fractieleider Gert Stas viel maandagavond scherp uit naar de meerderheid. “Nu blijkt dat de renovatie van het scoutslokaal gepaard ging met financiële onregelmatigheden en schimmige transacties. De stad heeft illegaal facturen betaald. Mevrouw Kempeneers was als schepen van Financiën betrokken. De jaarrekeningen van 2016 en 2017 vielen onder haar verantwoordelijkheid. De bank heeft in één keer 350.000 euro uitgeleend. Wat is met dat geld gebeurd? En ineens is die lening ‘verdwenen’. Hoe kan dat? Jullie hebben gewoon voor 1,3 miljoen euro van de kerkfabrieken overgenomen, zonder nazicht. Dit kan niet!” Ook zijn partijgenoot Ludwig vandenhove haalde uit naar CD&V. “Daar zit mevrouw Heeren toch, dat ze het nu eens uitlegt!” Maar die laatste schoof de verantwoordelijkheid door naar de kerkfabriek van Velm. Wat Vandenhove niet pikte: “”Elke keer opnieuw een schandaal met deze CD&V, al jarenlang. Dit moet stoppen!”

Onderzoek

Burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) blijft erbij dat ze destijds geen schepen was. Ingrid Kempeneers: “Waar u naar verwijst, meneer Stas, speelde zich af in 2015. Ik was toen geen schepen. Wij hebben met de financieel beheerder het verleden geanalyseerd. Wij hebben vandaag de verantwoordelijken van het CKB (opvolger kerkfabriek Velm, red.) gesproken. Wij hebben alles doorgenomen. Er is geen borgstelling teruggevonden voor die lening van de bank. Er is door de kerkfabrieken een groot deel van het bedrag betaald, en een deel door de stad. Wij gaan dit verder onderzoeken.” Maar daar nam Stas geen genoegen mee. “U was in 2016 schepen van Financiën en Kerkfabrieken. U weet nooit van iets, net als in andere financiële kwesties. Honderdduizenden euro’s belastinggeld die opnieuw worden uitgegeven zonder enige vorm van controle. En ondertussen zitten de scouts van Velm nog altijd in onderkomen lokalen.”

De zaak wordt door het stadsbestuur verder onderzocht.