• Tekst: Rudi De Cock
  • Foto © Tim Moeremans
  • In beeld bovenaan: burgemeester Penxten op de nieuwjaarsrecpetie van afgelopen zondag. Toen was het idee van een stad met districten nog een mogelijkheid. Eén dag later bleek echter dat Kortessem wil fuseren zonder meer.  
De stad Hasselt en de gemeente Kortessem gaan gesprekken opstarten die tot een fusie zullen leiden. Daarmee lijkt het concept van de kleinere gemeenten rond de stad zoals Alken, die als districten met ruime bevoegdheden zouden fungeren, van de baan. “Mijn bezorgdheid is altijd geweest dat er een rechtstreeks contact moet blijven bestaan tussen een burgemeester en de inwoners. Ik zal niet toestaan dat Alken wordt opgeslorpt door Hasselt”, reageert Marc Penxten (N-VA).

Kortessem wacht nog even de bespreking van het voorstel tot fusie af dat op de Hasseltse gemeenteraad nog aan bod moet komen. Maar het is nu al duidelijk dat burgemeester Steven Vandeput (N-VA) weinig oppositie zal krijgen. Vervolgens kunnen de fusiegesprekken opgestart  en binnen het jaar beklonken worden. Ook in Tongeren-Borgloon moet het echte werk nog aangevat worden, wellicht na het herstel van een zware operatie van burgemeester Patrick Dewael. De planning is daar om vanaf dan flink vooruit te gaan.

Daar tussenin zit de gemeente Alken. Marc Penxten lijkt nu twee keer bot te zullen vangen. Hij is geen tegenstander van een fusie. “Er zitten heel wat voordelen aan vast, maar mijn idee om met de kleinere Haspengouwse gemeenten te fuseren is helaas gestrand.” Borgloon was het wachten op Wellen beu en werd automatisch in de armen van Tongeren geloodst. De werkgroepen met inspraak van de bevolking draait nu op volle toeren. Alken kan er niet bij omdat Wellen er tussenzit, en fuserende gemeenten decretaal aan elkaar moeten grenzen.

Districten

Toen er rond Hasselt vanalles begon te bewegen, zoals de contacten tussen de burgemeesters van Kortessem en Diepenbeek, zag Penxten wel een alternatief. “Ik geloof in een districtenverhaal waarbij een lokale districtsburgemeester toch nog dicht bij de mensen kan staan”, verduidelijkt hij. “Echte bevoegdheden die er voor een gemeente toe doen, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, kan je toch niet geven aan iemand die het dorp niet kent. Dus ja, ik zou daar wel in verder willen gaan verkennen, maar gezien de huidige nieuwe stand van zaken is het wachten op een brief van de burgemeester van Hasselt. En dan zien we wel. Maar één ding is duidelijk: Alken zal niet opgeslorpt worden. Mijn bezorgdheid blijft op de eerste plaats dat er een sterke binding is tussen inwoners en bestuur.”

Politiezones

Wat dan met de politiezones? Ze staan dan wel los van een bestuurlijke fusie; het heeft wel invloed natuurlijk. Penxten antwoordt: “Mijn Loonse collega Jo Feytons is mij op 1 januari opgevolgd als voorzitter van de Politieraad. We hebben met de 5 gemeenten van de zone Kanton Borgloon (Kortessem, Alken, Wellen, Borgloon en Heers, red.) de afspraak gemaakt dat iedereen de handen vrij zal hebben op 1 januari 2025. Dus defuseren zal dan pas kunnen. Zo vermijden we chaos bijvoorbeeld op vlak van werking en personeel, en kan elke gemeente zijn eigen keuze maken. Ik verwacht dat Borgloon logischerwijze dan bij Tongeren zal gaan. Ook de andere vier zullen een keuze maken.”

Het ziet er dus naar uit dat de politiezone Kanton Borgloon uit elkaar gaat vallen, vermits Kortessem wellicht naar LRH (Limburg Regio Hoofdstad, de zone van Hasselt, red.) gaat. “We willen onbestuurbaarheid van de politiezone vermijden, vandaar deze overeenkomst. Ook Alken zal een keuze maken, maar dat staat los van het bestuurlijke fusieverhaal. Wij wachten wat dat betreft af. Ik wil de komende twee jaar vooral verder goed besturen. Er liggen nog projecten op de plank die we willen realiseren”, besluit Penxten.