Maandagavond werd op een rustige en constructieve gemeenteraad van Sint-Truiden het debat gevoerd over de vele voorstellen inzake het betalend en gratis parkeren in de stad. De meerderheid gaat gratis parkeren op zaterdag uitproberen op twee van haar parkings maar gaat ook werken met betalende bewonerskaarten in de fruitwijk. Het voorstel van onafhankelijk raadslid Luc Withofs om overal twee uur gratis parkeren in te voeren haalde het niet. Binnen enkele maanden volgt er een evaluatie van het plan.

Na moeilijke politieke maanden hadden de raadsleden behoefte aan een rustige en opbouwende gemeenteraad. En die kwam er maandagavond ook. Met wederzijds respect ongeacht de politieke kleur werd er ruim de tijd genomen om van gedachten te wisselen over het parkeerbeleid en de keuzes die daarover gemaakt moeten worden. Over één ding waren alle gemeenteraadsleden het eens: om de handel en de economie in de stad te stimuleren en te ondersteunen zijn er maatregelen nodig, zoals een versoepeling inzake het betalend parkeren.

De meerderheid (cd&v, Open Vld en N-VA) stelde bij monde van Hilde Vautmans voor om de gratis parkeerduur op de Shop & Go-plaatsen te verhogen van 30 naar 60 gratis minuten voor de kortparkeerders. Daarnaast zullen gedurende 6 maanden de Trupark-parkings Gazo en Centrum elke zaterdag gratis zijn. Tenslotte zal er in de buurt van het station gewerkt worden met bewonerskaarten omdat de NMBS-parking betalend wordt. Waarnemend burgemeester Vautmans (Open Vld): “Reizigers zullen dan in de aanpalende straten rond het station willen parkeren, maar het systeem met bewonerskaarten zal dat tegenhouden. Zo kunnen de mensen die er wonen blijven parkeren. We denken dat al deze maatregelen de stad, de handelaars en de klanten ten goede zou komen. De kostprijs bedraagt 84.000 euro voor die zes maanden.”

Waarnemend burgemeester Vautmans legt het beleidsplan uit inzake parkeren

Camera’s

De fractie van Vooruit gaat in principe akkoord maar maakt zich bij monde van raadslid Filip Moers toch zorgen om de financiële kwestie omdat parking Centrum niet van de stad is. “En wat met de abonnees? Gaan zij nog plaats hebben als alles volzet is?” Vautmans repliceert: “Trupark heeft me verzekerd dat er voor de abonnees gereserveerde plaatsen zullen blijven.”

Raadslid Nijssens geeft Vautmans suggesties mee. “U halveert eigenlijk de beschikbare parkeertijd. Meer Shop & Go-plaatsen zouden welkom zijn. Of verhoog toch op zijn minst de parkeerkaart van gratis 15 minuten. Maar waar blijven de camera’s? Hoe gaat u alles manueel laten controleren; hoe gaat u dat doen? We riskeren dat mensen er nu een hele dag gaan staan omdat het systeem niet werkt.” De burgemeester antwoordt dat alles op alles wordt gezet om het controlesysteem te laten functioneren.

Twee uur gratis?

Raadslid Luc Withofs (Onafhankelijke) vreest voor wachttijden bij de ondergrondse parking Centrum. Hij stelt vast dat de ‘statische parkeerplaatsen’ (dus parkingplaatsen die ingenomen worden door de handelaars en hun personeel, nvdr.) hoog oplopen. Hij hoopt dat alle mensen gratis twee uur mogen parkeren, overal. Withofs haalde de mosterd in de stad Bilzen. “Je kan er twee uur gratis parkeren. Klanten die er langer blijven kiezen voor dagparkeren. Uw voorstel is wel een stap in de goede richting. Maar ik denk dat de cijfers niet kloppen.”

Burgemeester Vautmans reageert: “We hebben uw voorstel bekeken. Het lijkt beter voor de handel maar dat is het niet. En volgens ons krijg je minder circulatie. Bovendien kost het handenvol geld, ongeveer 800.000 euro. We nemen het voorstel wel mee voor de toekomst.”

Fruitwijk wordt betalende bewonerszone

Raadslid Johnny Vangrieken (Vooruit) wil graag op het groene knopje duwen en dus vóór het voorstel van Vautmans stemmen. Maar twee zaken houden hem tegen. Vangrieken verduidelijkt: “Laat ons toch het langparkeren opnieuw gratis maken aan het zwembad. En begin toch niet met een uitbreiding van de blauwe zone in de buurt rond het NMBS-station. Als Vooruit-fractie verzetten we ons tegen de dure bewonerskaart in de fruitwijk. De mensen gaan 75 euro voor een eerste en 250 euro voor een tweede bewonerskaart moeten betalen”, aldus Vangrieken.

Na het inhoudelijk sterke debat met deelname van heel wat raadsleden werd het voorstel Vautmans door de meerderheid goedgekeurd. De partij Vooruit onthoudt zich. “We zien veel goeds in het plan, maar we keuren het voorstel niet goed omdat de meerderheid de buurtbewoners van de fruitwijk gaat pesten met dure bewonerskaarten in een blauwe zone”, aldus Vangrieken.

Toch was het een constructief debat dat in alle rust werd gevoerd. Hilde Vautmans beloofde om de vele ideeën en suggesties, ook van de oppositie, mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het beleidsplan mobiliteit en parkeren.

Het voorstel van Luc Withofs betreffende het twee uur gratis parkeren haalde het niet: 15 raadsleden stemden voor; 18 raadsleden stemden tegen. Dat betekent dat er leden van de meerderheid voor het voorstel Withofs hebben gestemd. Maar wie dat waren kregen we op het scherm niet te zien. Voorzitter Stippelmans bleef opvallend langer in beeld, tot de stemming voorbij was.

Foto’s ©TruiensNieuws