De door gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) ontworpen nieuwe regelgeving over het digitaal bijwonen van gemeenteraden is door provinciegouverneur Jos Lantmeeters vernietigd na een klacht van de Vooruit-fractie. “Hij zal in augustus herexamen moeten doen”, zegt fractieleider Gert Stas (Vooruit). “Ik kom op de gemeenteraad van eind augustus met een nieuwe versie”, reageert Stippelmans.

Op de gemeenteraad van 25 april laatstleden stelde voorzitter Stippelmans een toevoeging aan het reglement voor om het digitaal vergaderen binnen de gemeenteraad mogelijk te maken. “In uitzonderlijke omstandigheden, bij gevaar voor de volksgezondheid of onvoorziene gebeurtenissen veroorzaakt door overmacht, kan ik als raadsvoorzitter beslissen de raden digitaal te laten plaatsvinden”, legt Bert Stippelmans uit. Vooruit-fractieleider Gert Stas is het daar niet mee eens. “Dit legt teveel macht bij de voorzitter en het is onwettelijk.” Toch stemden de raadsleden van cd&v, Open Vld en N-VA – op twee leden na – vóór de toevoeging.  De gouverneur vernietigt nu dat addendum. “Het is verwarrend en onduidelijk”, klinkt het daar.

Modeltekst

“Het is nochtans niet zo moeilijk hoor”, verduidelijkt Stas. “Op zich moet digitaal vergaderen kunnen. De covidperiode heeft ons geleerd dat het fysieke vergaderen het beste blijft, maar dat er door corona in sommige uitzonderlijke gevallen wel voor het digitale kan gegaan worden. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) had al een modeltekst gemaakt. Zij zijn daarin gespecialiseerd. Maar in Sint-Truiden moet dit bestuur weer alles naar hun hand kunnen zetten. Het democratisch gehalte werd in de herwerkte tekst fel naar beneden gehaald. In plaats van met een tweederde meerderheid te laten beslissen of een vergadering digitaal mag, is het in onze stad Stippelmans die dat alleen mag doen. Dat de raadsleden van cd&v, Open Vld en N-VA dit zomaar goed keuren vind ik zeer vreemd. En het leidt tot machtsmisbruik.”

Nijssens

Of er echt sprake is van machtsmisbruik is niet duidelijk. Voor Gert Stas is dat zonneklaar: “Er werd al een extra digitale gemeenteraad gehouden om snel snel fouten in de jaarrekening van stadsbedrijf Patri recht te zetten. Straf vind ik ook dat raadslid Carl Nijssens (cd&v) de digitale toegang geweigerd werd. Hij kon niet deelnemen aan de gemeenteraad van juni. Nijssens zat thuis met corona . Maar andere raadsleden kregen in het verleden wél een toelating om digitaal mee te vergaderen.”

Voor oppositiepartij Vooruit is het duidelijk dat dit de zoveelste blamage is voor het stadsbestuur. “Stippelmans is niet geslaagd en zal eind augustus een herexamen moeten komen doen”, zegt Stas. De gemeenteraadsvoorzitter bevestigt dat hij op de gemeenteraad van eind augustus inderdaad met een nieuwe tekst zal komen.

Zoek het verschil

Twee opvallende verschillen tussen de modeltekst (MT) en  de tekst van Sint-Truiden (ST)

MT – Wanneer een digitale vergadering dan toch kan, stellen we voor om dit te laten beslissen door een twee derde meerderheid van de raadsleden.

ST – …. kan de raadsvoorzitter beslissen de raden digitaal te laten plaatsvinden.

En het tweede:

MT – Wanneer een dringend noodzakelijk beslissing van de raad nodig is en twee derde van de raadsleden daar vooraf mee akkoord gaan, kan de voorzitter voorstellen om een digitale raadsvergadering te laten doorgaan.

ST – Wanneer een dringend noodzakelijk beslissing van de raad nodig is en de meerderheid van de raadsleden daar vooraf mee akkoord gaat, kan de voorzitter voorstellen om een digitale raadsvergadering te laten doorgaan.

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) zal eind augustus een nieuwe tekst indienen

Fractieleider voor Vooruit, Gert Stas, diende een klacht in bij de gouverneur en haalt nu zijn gelijk