In onze stad werd in 2016 18,4% van de Truiense kinderen in kansarmoede geboren. Dat is een ongeziene stijging van bijna 6% sinds het begin van de legislatuur in 2012. Sint-Truiden stijgt met die cijfers ook ver uit boven het Vlaamse gemiddelde (Bron: Gemeentemonitor Vlaanderen). Groen Sint-Truiden stelt dat onze fruitstad ontelbare troeven heeft. De partij wil dat elke Truienaar, ongeacht sociale achtergrond en afkomst, van het leven kan genieten.

Groen Sint-Truiden heeft met met Lieve Decuypere (Onder Ons) en Thomas Peeters heel wat expertise in huis. Zij zijn al lang actief in de sociale sector en kennen de problematiek door en door. Dit team wordt nog verder versterkt met Lily Schelfhaut, die de overstap maakt van Partij Welzijn Mens en Dier naar Groen.

“Ik heb de mensen van Groen leren kennen als een ongelofelijk warm en samenhangend team met het hart op de juiste plaats. De integrale visie op ongelijkheid en duurzaamheid sluit volledig aan bij de mijne”, aldus Lily Schelfhaut. Lily heeft al veel tegenslagen gekend, onder meer door ziekte, en is een alleenstaande moeder. Ze volgt zelf een opleiding als ervaringsdeskundige in sociale uitsluiting en armoede en kent de problematiek in onze stad. Als echte doener wil ze laten zien dat het ook anders kan vanuit haar eigen ervaringen.

“Van een kartel met Partij Welzijn Mens en Dier is er geen sprake. Als partij staan we wel open voor iedereen die al onze waarden en maatschappijvisie onderschrijft, daarmee is Lily een welgekomen toevoeging voor ons team”, aldus lijsttrekker Peter van Dam.

Groen wil de rol van bruggenbouwer opvullen en bouwen aan een stad waarin iedereen mee is. We willen dan ook een brug slaan met mensen in armoede en er mee voor zorgen dat zij een stem hebben in het beleid. “Onze successen in de Grote Peiling wijzen er op dat mensen snakken naar een hoopvol alternatief, ook in onze stad”, aldus Peter van Dam.