Hete politieke zomer gaat van start. Oppositie verlaat gemeenteraad

Politiek
1

Waar de vorige gemeenteraad nog tam genoemd kon worden was deze van 29 juni even verhit als het weer. Na een uur zwaar debat verliet de oppositie collectief de raadszaal na onenigheid met voorzitter Bels.

Tot twee keer toe sloot de voorzitter het debat af onder impuls van burgemeester en schepenen.
De eerste keer bij het punt over de vertegenwoordiging van de gemeente bij Greensky (het project rond hernieuwbare energie waar Stad Sint-Truiden in zit) Deze hadden een algemene vergadering waar het schepencollege had besloten om de burgemeester op af te vaardigen.
Kan niet, vond gemeenteraadslid Jelle Engelbosch (N-VA): “Om zulke vertegenwoordiging aan te duiden moet de gemeenteraad bijeen geroepen worden.”
Burgemeester Veerle Heeren
reageerde fel en stelde dat de uitnodiging tot vergadering niet tijdig was verstuurd door Greensky.
“We konden toch moeilijk een extra gemeenteraad bijeen roepen hiervoor,” zei ze,” Niet alleen had de gemeente dan een extra zitpenning moeten uitbetalen aan de gemeenteraadsleden maar we hadden waarschijnlijk niet tijdig kunnen reageren op de uitnodiging,” stelde Heeren waarna ze het agendapunt afsloot samen met de voorzitter van de gemeenteraad. Iets wat volgens het regelement van de gemeenteraad niet hoort.

Tweede en laatste druppel voor de oppositie kwam er in de discussie rond het dossier van het slachthuis. Stad Sint-Truiden wil de gebouwen slopen en ook de aansluitende waterzuivering, alleen moet deze eerst nog geledigd worden voor de afbraak kan beginnen. Een extra kost voor de stadskas die volgens de oppositie onterecht en ook makkelijk te vermijden is.

“Op 30 maart 2015 werd de gemeenteraad nog even geschorst omdat er onduidelijkheid was over de bodemverontreiniging van het slachthuis en het zat met de opruiming hiervan. Nu gaat de stad nog een extra korting geven aan NV Slachthuis door de kost van deze reiniging op zich te nemen? Dat kan toch niet,” aldus Filip Moers fractieleider sp.a.
Hij werd hierin bijgetreden door Jo François (N-VA) die stelt dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het opruimen van zijn activiteiten.
Schepen Bert Stippelmans spreekt van overmacht: “ Bij overname van de site van het slachthuis in 2015 zijn er nooit duidelijk afspraken gemaakt over de waterzuivering en het reservoir. Hier zijn ook geen documenten van te vinden. We zitten hier met een last uit het verleden.”
Beide oppositiepartijen bleven hameren op dit dossier waarbij ook Ludwig Vandenhove, de zetelende burgemeester bij aanvang van dit dossier, benadrukte dat er documenten moeten bestaan over deze beslissing.

De luide discussie werd stilgelegd door voorzitter Bels die over wou gaan tot stemming. Dit was voor de oppositie de druppel. Zij verlieten collectief de raadszaal. De rest van de agendapunten werden zonder oppositie afgehandeld met her en der uitleg voor het aanwezige publiek.
De hete politieke zomer in Sint-Truiden is begonnen.

Lege stoelen in de raadszaal na het vertrek van de oppositie.

1 reactie

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Politiek
Procedures rond vestiging en uitbating nachtwinkels vereenvoudigd

“Maar focus op leefbaarheid en openbare orde blijft behouden” Na twee jaar wordt het reglement over de vestiging en uitbating van nachtwinkels aangepast. Dat gebeurde na een evaluatie met het oog op de vereenvoudiging van de verschillende administratieve procedures. Aan de ingebouwde veiligheids- en ordegaranties verandert niets. Het reglement kwam …

Politiek
Woonvisie geeft richting aan woonbeleid van de toekomst

Sint-Truiden zet zich de komende jaren verder op de kaart als een aangename woonstad waar iedereen zich thuis voelt. Met een doordachte woonvisie zet het lokaal bestuur de basisprincipes uit voor een innovatief woonbeleid dat inspeelt op de uitdagingen van morgen. Sint-Truiden wil verder doorgroeien tot een veilige, groene en …

Politiek
13.550 euro subsidies voor lokale verenigingen

Drie lokale afdelingen van de gezinsbond, vijf ouderenraden en 30 verenigingen krijgen een werkingstoelage van de stad Sint-Truiden. In totaal wordt 13.550 euro aan subsidies toegezegd.   Een aantal verenigingen en instanties worden in hun werking ondersteund door het stadsbestuur van Sint-Truiden. Op maandag 9 december keurde de gemeenteraad hiervoor …