Waar de vorige gemeenteraad nog tam genoemd kon worden was deze van 29 juni even verhit als het weer. Na een uur zwaar debat verliet de oppositie collectief de raadszaal na onenigheid met voorzitter Bels.

Tot twee keer toe sloot de voorzitter het debat af onder impuls van burgemeester en schepenen.
De eerste keer bij het punt over de vertegenwoordiging van de gemeente bij Greensky (het project rond hernieuwbare energie waar Stad Sint-Truiden in zit) Deze hadden een algemene vergadering waar het schepencollege had besloten om de burgemeester op af te vaardigen.
Kan niet, vond gemeenteraadslid Jelle Engelbosch (N-VA): “Om zulke vertegenwoordiging aan te duiden moet de gemeenteraad bijeen geroepen worden.”
Burgemeester Veerle Heeren
reageerde fel en stelde dat de uitnodiging tot vergadering niet tijdig was verstuurd door Greensky.
“We konden toch moeilijk een extra gemeenteraad bijeen roepen hiervoor,” zei ze,” Niet alleen had de gemeente dan een extra zitpenning moeten uitbetalen aan de gemeenteraadsleden maar we hadden waarschijnlijk niet tijdig kunnen reageren op de uitnodiging,” stelde Heeren waarna ze het agendapunt afsloot samen met de voorzitter van de gemeenteraad. Iets wat volgens het regelement van de gemeenteraad niet hoort.

Tweede en laatste druppel voor de oppositie kwam er in de discussie rond het dossier van het slachthuis. Stad Sint-Truiden wil de gebouwen slopen en ook de aansluitende waterzuivering, alleen moet deze eerst nog geledigd worden voor de afbraak kan beginnen. Een extra kost voor de stadskas die volgens de oppositie onterecht en ook makkelijk te vermijden is.

“Op 30 maart 2015 werd de gemeenteraad nog even geschorst omdat er onduidelijkheid was over de bodemverontreiniging van het slachthuis en het zat met de opruiming hiervan. Nu gaat de stad nog een extra korting geven aan NV Slachthuis door de kost van deze reiniging op zich te nemen? Dat kan toch niet,” aldus Filip Moers fractieleider sp.a.
Hij werd hierin bijgetreden door Jo François (N-VA) die stelt dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het opruimen van zijn activiteiten.
Schepen Bert Stippelmans spreekt van overmacht: “ Bij overname van de site van het slachthuis in 2015 zijn er nooit duidelijk afspraken gemaakt over de waterzuivering en het reservoir. Hier zijn ook geen documenten van te vinden. We zitten hier met een last uit het verleden.”
Beide oppositiepartijen bleven hameren op dit dossier waarbij ook Ludwig Vandenhove, de zetelende burgemeester bij aanvang van dit dossier, benadrukte dat er documenten moeten bestaan over deze beslissing.

De luide discussie werd stilgelegd door voorzitter Bels die over wou gaan tot stemming. Dit was voor de oppositie de druppel. Zij verlieten collectief de raadszaal. De rest van de agendapunten werden zonder oppositie afgehandeld met her en der uitleg voor het aanwezige publiek.
De hete politieke zomer in Sint-Truiden is begonnen.

Lege stoelen in de raadszaal na het vertrek van de oppositie.