De kogel is door de kerk. CD&v’er Ingrid Kempeneers wordt voorgedragen als burgemeester. Zij mag voor de tweede keer in deze legislatuur de sjerp omgorden als burgemeester. In haar kielzog wordt Mieke Claes (N-VA) schepen. Zij krijgt de bevoegdheden van Jelle Engelbosch. De andere schepenen behouden hun bevoegdheden. De politieke gebeurtenissen van de voorbije twee jaren laten inmiddels wel littekens na bij een aantal gemeenteraadsleden.

(In beeld bovenaan – Ingrid Kempeneers zal opnieuw bij de gouverneur de eed mogen afleggen) Foto ©TruiensNieuws

Met de voordracht van Kempeneers als toekomstige burgemeester nemen cd&v, N-VA en Open Vld opnieuw een gok. De naam van het raadslid uit Ordingen wordt genoemd in de zaak van de lening aan Jef Cleeren. Toch is er sprake van een berekende gok. “Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, reageert Hilde Vautmans (Open Vld). De voordracht zal wellicht door de bevoegde instanties grondig onderzocht worden alvorens een uitnodiging tot eedaflegging te sturen. Dat kan weken duren.

Nieuwkomer in de ploeg is Mieke Claes (N-VA). Zij krijgt het schepenambt van partijgenoot Jelle Engelbosch die de handdoek in de ring zou gooien. Claes was fractieleider maar horen we nauwelijks in de gemeenteraad. Het is afwachten of ze sterk genoeg gaat zijn voor de job. N-VA moet dus op zoek naar een nieuwe fractieleider. De kans dat dat Jelle Engelbosch zou worden wordt als zeer klein gezien.

Tenslotte is er de rangorde. Na de burgemeester zou naar verluidt Hilde Vautmans een plaats opschuiven en eerste schepen worden. Mieke Claes wordt dan tweede schepen. Maar het kan ook zijn dat de huidige regeling behouden blijft. Die volgorde wordt wellicht vrijdag duidelijk.

Strategieën

De hele storm in de Truiense politiek zal wellicht nu wat gaan liggen. De beleidsploeg heeft de bedoeling een doorstart te nemen. Toch blijven een aantal verkozenen, ook van de meerderheid, met een wrang gevoel terugblikken op wat er de voorbije twee jaar is gebeurd. Sommigen zijn gedegouteerd door de partijpolitieke spelletjes en strategieën die gespeeld zijn, en dan hebben ze het ook over eigen partijmensen.

Of de berekende gok om Ingrid Kempeneers aan het roer te zetten de juiste keuze is, zal nog moeten blijken. Zij was in 2017 schepen van Financiën toen Jef Cleeren een fameuze lening kreeg toegestopt. Eigenlijk is ze mee politiek verantwoordelijk. Kempeneers heeft daarover nog steeds geen duidelijke verklaring afgelegd. Ze stemde maandag ook tegen het voorstel van Vooruit om de stadsfinanciën te laten doorlichten.

De komende dagen wordt duidelijk hoe de coalitie van cd&v, N-VA en Open Vld dan wél die stadsfinanciën gaat aanpakken. Ze zal ook verder werken aan haar beleidskeuzes. Vrijdag worden wellicht de klemtonen daarvan voorgesteld.