De gemeenteraad van Sint-Truiden was gisteren korter dan normaal. Verschillende punten werden gebundeld en in een keer ter stemming voorgelegd. Het debat kwam pas op gang toen de toegevoegde punten ter spraken kwamen.

Elektronisch stemmen:

Oppositiepartij sp.a maakte vorige week rumoer op sociale media omdat een groot deel van onze bewoners niet de kans zou krijgen om het elektronisch stemmen te oefenen.

De Truienaar gaat in oktober voor de eerste keer naar het stemhokje zonder rode potlood. Dan wordt er gebruik gemaakt van stemcomputers alleen kregen niet alle Truienaren de kans om dat stemmen te oefenen. Het gemeentebestuur voorzag demo-toestellen in de bibliotheek, op de Haspengouwmarkt,…Alleen bleven de toestellen in het centrum hangen. Fractieleider sp.a Filip Moers haalde na een paar rake facebookposts, het punt aan op de gemeenteraad. De meerderheidspartijen via monde van Carl Nijssens, schepen van sport, volgde zijn bezorgdheden.

“Ik ben blij dat het gemeentebestuur deze kans niet laat liggen. Wij hebben grote oudere populatie in onze gemeente, zeker in de deeldorpen. Deze mensen zijn niet altijd even mobiel en verdienen ook de kans om te leren omgaan met deze nieuwe technologie,” reageerde Moers.

Oppositielid Jelle Engelbosch, fractieleider N-VA, voegde toe dat geen enkele schepen uitleg mocht komen geven aan over deze computers. “Geregeld worden in onze gemeente dergelijke infomomenten georganiseerd, steeds geleid door een schepen of ander lid van de meerderheid. We moeten erover waken dat dit niet het geval is en onze kiezers niet worden beïnvloed.”

Vereenzaming bij ouderen:

Gemeenteraadslid Gert Stas, sp.a kon gisteren niet rekenen op de steun van de meerderheidspartijen. Hij diende een voorstel in tegen de vereenzaming van ouderen. Stas meende in te spelen op noden van een jongere groep Truienaren en op de senioren door het mogelijk te maken om bij deze laatste groep afhaalpunten van online winkels in te richten. “Het is een win-win situatie,” meende hij,” Mensen die werken kopen steeds meer digitaal maar zijn niet altijd thuis om deze pakjes in ontvangst te nemen. Als we ouderen de kans geven om als afhaalpunt te fungeren krijgen zij meer mensen over de vloer, hebben ze iets om handen en kunnen problemen tijdig opgemerkt en gemeld worden.”

Het voorstel kon niet rekenen op steun van de rest van de gemeenteraad. Schepen Jurgen Reniers meldde dat hij al enige tijd met partners aan tafel zit om het onderwerp aan te snijden. “Al vind ik het geen goed idee om commerciële elementen te gebruiken om ouderen uit hun eenzaamheid te trekken,” reageerde hij in de gemeenteraad.

Het voorstel werd weggestemd.

Verkeersregeling kruispunt Naamsesteenweg:

Verkeersregeling zorgt voor botsingen op gemeenteraad:

Op het einde van de gemeenteraad was er enige opschudding door een woordenwisseling tussen schepen Bert Stippelmans (CD&V) en gemeenteraadslid Eddy Elherbouti. Reden was een ludiek bedankje van Elherbouti aan het adres van de schepen omdat die de voorrangsregel aan het kruispunt van de Naamsesteenweg aanhaalde. Deze werd onder publieke druk terug in zijn originele staat hersteld. Gemeenteraadslid Elherbouti leidde het online debat rond deze verkeersregeling. Hij kon met zijn oproep rekenen op massale online steun. Op de facebookpagina van sp.a Sint-Truiden werd Elherbouti vorige week nog geciteerd: “Na online actie heeft het stadsbestuur naar ons, het volk geluisterd. De keuze voor de Truienaar is gewoon gezond verstand.”

Uitbreiding werkingsgebied Punch Powertrain:

Gemeenteraadslid Jo François vroeg de gemeenteraad om een snelle oplossing voor de uitbreiding van het bedrijf Punch Powertrain. Dit bedrijf heeft contracten binnen gehaald waardoor er op korte tijd tot 700 arbeidsplaatsen bij kunnen worden gecreëerd. Het bedrijf heeft nood aan uitbreiding. De N-VA fractie vroeg om een onmiddellijke ter beschikking stelling van bruikbare terreinen zodat dit bedrijf op korte termijn kan groeien. Hij doelde op de terreinen die voorbehouden zijn voor evenementen in het ruimtelijk ordeningsplan.

Burgemeester Veerle Heeren meldt dat de gebouwen die Punch Powertrain bezet in het bezig zijn van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) Bovendien botst het bedrijf in het gebied letterlijk en figuurlijk op de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de gemeente. Heeren meldde dat ze samen met de gouverneur hebben bekeken wat mogelijk is om het provinciaal uitvoeringsplan aan te passen om het bedrijf de groeiruimte te geven die het nodig heeft voor productie en voor het aanleggen van de testgebieden die het nodig heeft.