Hilde Crevits volgt Wouter Beke op als minister van Welzijn in de Vlaamse regering. Haar bevoegdheden Werk en Economie gaan over naar Vlaams Parlementslid Jo Brouns die burgemeester van het Limburgse Kinrooi is. De partijraad van CD&V moet deze stoelendans wel nog goedkeuren.

Minister Crevits (cd&v) had na het ontslag van Wouter Beke de sleutels in handen om een opvolger aan te duiden. Dat die uit Limburg moest komen was zonneklaar. Op die manier wil de partij immers de evenwichten bewaren. Dat het Jo Brouns (47) is geworden lag min of meer voor de hand gezien het vertrouwen dat hij binnen de hogere echelons geniet. Op Werk en Economie kan hij cd&v reboosten, en Hilde Crevits kan de zware portefeuille van Welzijn beheren, iets wat zij zeker aankan.

De partij cd&v verkeert sinds de laatste opiniepeiling, over hoe de Vlamingen zouden stemmen, in een (media)crisis. Open Vld komt in die peiling niet veel hoger uit, maar lijkt in de mainstream media daar mee weg te komen. “Journalisten zijn als konijnen op een lichtbak”, liet een notoir Limburgs politicus van Open Vld optekenen. “Dit komt ons goed uit en bespaart ons deze miserie.”

Jo Brouns

Toekomstig minister Jo Brouns is close met partijgenoot en ex cd&v-voorzitter Jo Vandeurzen. In 2006 werd hij verkozen als provincieraadslid, wat hij bleef tot 2019. Bij de verkiezingen in dat jaar stond hij als eerste opvolger op de CD&V-lijst, maar omdat Jo Vandeurzen besliste om zijn zetel in het Vlaams Parlement niet op te nemen, volgde Brouns hem op. De toekomstige minister van Werk en Economie is gehuwd en heeft 3 kinderen.