Schepen Nina Kvikvinia van N-VA stopt eind deze maand met politiek. Ze kiest voor een carrière bij FOD Justitie. “Het is een bijzonder moeilijke beslissing geweest omdat het aanvoelt als het in de steek laten van mijn strijdmakkers”, vertelt ze in een eerste reactie.

“Er komt een mooie opportuniteit op mijn pad waar ik onmogelijk neen tegen kon zeggen”, verduidelijkt Kvikvinia haar beslissing. “De timing is verre van ideaal maar ik ga de stap toch zetten. Ik kies hiermee voor mijn grote liefde voor het juridische en een betere werk-privé balans in functie van mijn gezin. Ik kan oprecht zeggen dat het een bijzonder leerrijke periode was, maar die ga ik dus op het einde van de maand moeten afsluiten.” Nina Kvikvinia was bevoegd voor Jeugdbeleid, Toerisme, Flankerend onderwijsbeleid, Kinderopvang en opvoedingswinkel, Leefmilieu en Natuur en Diversiteit en gelijke kansen. Ze wordt opgevolgd door partijgenoot Peter Deltour.

Nina Kvikvinia stapt volledig uit de politiek en gaat aan de slag bij FOD Justitie