Het partijbestuur van Open Vld heeft de Truiense Hilde Vautmans voorgesteld als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Vautmans zit al 20 jaar in de politiek en is sinds 2015 Europees Parlementslid bij RENEW, de liberale fractie waar Open Vld toe behoort. “Ik ga voluit voor een Europa dat samenwerkt om onze koopkracht, grenzen en waarden te beschermen”, aldus de Truiense politica in een eerste reactie.

Hilde Vautmans is door het partijbestuur van Open Vld verkozen als lijsttrekker voor de Europese lijst. “De uitdagingen waar Europa voor staat zijn enorm en onze liberale waarden staan steeds meer onder druk”, reageert Vautmans op de beslissing. “Daarom gaan wij vol voor een Europa dat samenwerkt om onze koopkracht, grenzen en waarden te beschermen. Om dat sterkere en eensgezinde Europa te realiseren, moeten we de Unie hervormen, te beginnen met het afschaffen van de verlammende unanimiteit. We hebben nood aan een sterke liberale familie in Europa, en een sterke pro-Europese lijst. Ik zal daar met volle overtuiging leiding aan geven, in de traditie van onze liberale voormannen en -vrouwen. Als Open Vld zullen we de komende vijf jaar samen strijden voor een sterker, vernieuwd, en liberaal Europa.’’

Voorzitter Tom Ongena verduidelijkte vanmiddag de keuze van het bestuur. “We zijn altijd de meest pro-Europese partij geweest, in tegenstelling tot andere partijen die luid roepen voor Europese actie maar als het erop aankomt tegen meer Europese samenwerking zijn. Alleen met een sterke en verenigde Europese Unie kunnen we de grote uitdagingen van de 21ste eeuw aanpakken. Hilde is de geknipte persoon om die liberale visie op Europa naar de kiezer te brengen.”

Hilde Vautmans is al meer dan 20 jaar actief in de politiek. In 2003 werd ze verkozen als federaal volksvertegenwoordiger en was ze voorzitster van de commissie Buitenlandse Zaken in de Kamer. In 2015 volgde Hilde minister van staat Annemie Neyts op in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen in 2019 werd ze herkozen. De uiteindelijke lijst met kandidaten voor de Europese verkiezingen wordt nog finaal voorgelegd aan alle leden van Open Vld.

Hilde Vautmans komt in Europa onder andere op voor de landbouwers 

Hilde Vautmans zetelt eveneens als eerste schepen in de Truiense gemeenteraad.