Op de gemeenteraad van afgelopen maandag 27 augustus stelde de CD&V-Open VLD meerderheid naar hun Ruimtelijk Uitvoeringsplan ook een imposante cijferreeks met de jaarrekening van de gemeente voor. Het matige enthousiasme dat de oppositie had voor het RUP werd niet herhaald toen de cijfers werden besproken.

De cijfers van de jaarrekening waren al eerder uitgestuurd door het stadsbestuur via een persbericht. Zij spreken van een positief jaar waar schulden worden afgebouwd en kosten gedrukt. Onder andere op de werkingskosten zou flink bespaard zijn. Schepen Ingrid Kempeneers spreekt van een snelle aflossing van nieuwe schulden die zijn aangegaan voor investeringen en een daling van de werkingskosten met 1 miljoen euro.
De totale schuld van de stad bedraagt volgens het stadsbestuur nu 66,3 miljoen euro, met deze van de gemeentebedrijven Patri en Agost meegerekend komt de teller echter op 80 miljoen te staan. 8 miljoen meer dan bij de aanvang van deze legislatuur, toen bedroeg de gemeenteschuld 72 miljoen euro.
Burgemeester Veerle Heeren zei al eerder in de krant dat voor het zoveelste jaar op rij, het stadsbestuur de belastingen niet zal doen stijgen.

Financieel experts van de N-VA-Sp.a oppositie (Jo François en Filip Moers) waren niet onder de indruk van de uiteenzetting. Zo noemde Jo François de afbouw van de schulden onmogelijk gezien de uitspraak van het stadsbestuur dat zij geen schulden zullen doorschuiven naar de volgende generatie. Filip Moers benadrukte dit en meende dat de stad de schulden van nieuwe leningen pas over twee jaar moet aflossen en zo de factuur over de verkiezingen tilt.

Over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan was de oppositie matig positief. Opmerkelijk was de dubbelzinnige oproep van N-VA, die wel pleitte voor meer groen en duurzaamheid in de binnenstad maar wel meenden dat braakliggende zones snel moesten kunnen worden ingevuld.
Zij betreurden de keuze van het stadsbestuur om te werken naar een autoluw centrum.