Het door waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers in juli voorgesteld contract van de stad met STVV moest nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Voor de meerderheid van cd&v, Open Vld en N-VA is dit een goede manier om aan citymarketing te doen. De oppositie hekelde dat er jaarlijks 150.000 euro gegeven wordt aan één enkele sportclub en alle andere in de kou blijven staan. Wat dan weer door de meerderheid werd betwist.
Met het kermisgedruis op de achtergrond vond de gemeenteraad afgelopen maandagavond toch in het stadhuis plaats. Bij het agendapunt over de partnerovereenkomst van de stad met voetbalploeg STVV verdedigde burgemeester Veerle Heeren (cd&v) de beslissing. “Het is een sponsorovereenkomst met duidelijke voordelen voor de stad en met verplichtingen die STVV dient na te komen. STVV is een merk met een nationale dekking. Onze ploeg wordt door de nationale media op de voet gevolgd. Zo genieten we als stad van visibiliteit op nationaal niveau.”
De geldsom die daar tegenover staat (150.000 euro per jaar, nvdr.) is volgens Heeren marktconform, maar – opvallend – zelf sprak ze het bedrag niet uit. Verder kaderde de burgemeester de overeenkomst in een breder geheel van citymarketing. “Als we ons als stad willen profileren, nieuwe inwoners en  bezoekers willen aantrekken, dan is zoiets nodig.” Voor wat de skybox betreft, die de stad voor 17 wedstrijden krijgt, ziet de burgemeester kansen om doelgroepen van de stad hierin te betrekken. Tenslotte onderstreepte Heeren dat het Uit-pas verhaal ook hier zijn plaats gaat krijgen. “STVV wil mee het sociale gelaat van de stad vorm geven. Minder kapitaalkrachtigen zullen 80 procent korting krijgen.”
Veel geld
Na deze voorzet namens de meerderheid was het aan de oppositiepartijen om de overeenkomst tegen het licht te houden. Oppositielid Peter van Dam (Groen) vindt 150.000 euro per jaar veel geld voor de stad. Ook de wettelijke procedure is niet gevolgd. Van Dam: “Ik vind het niet OK dat we slechts één sportclub sponsoren. Sommige clubs hebben het moeilijk om rond te komen. Dit is oneerlijk.” Het raadslid vindt de marktwaarde om de naam van de stad op de speelshirts te hebben gewoon ‘nul’.
Fractieleider voor Vooruit, Gert Stas, sluit zich aan bij die kritiek. Hij voegt eraan toe: “Onze stad heeft per Truienaar een financiële schuld van meer dan 3500 euro schuld. Een stad die geen geld heeft gaat geld geven aan een organisatie die wel geld heeft. Ik kan dit niet begrijpen. Elke Truienaar draagt een zware financiële schuld met zich mee, en nu komt dit er bovenop.”
Repliek
In haar repliek weerlegt de burgemeester alsof de stad niets zou doen voor de andere sportverenigingen. Veerle Heeren: “Wij ondersteunen de andere sportverenigingen met subsidies en structurele verbeteringen, zoals de bouw van de Trudo Sporthal, het Haspengouw Bloesempark,… . Dat gaat over miljoenen euro’s. Wat STVV betreft is het de enige club met een brede nationale uitstraling.”
Het debat komt nu pas goed op gang. Er ontstaat discussie of de UIT-pas wel of niet in die overeenkomst staat. Cd&v-raadslid Raymonde Spiritus volgt de oppositie erin dat het een hoog bedrag is. Schepen van Financiën Jo Francois (N-VA) verdedigt dan weer het akkoord: “Wij moeten altijd inzetten op sportclubs. Wij geven ook geld aan andere sportclubs, en dat staat in verhouding. Wij koesteren de jeugd en de STVV.” Raf Herbots (cd&v) bevestigt dat lokale clubs, zoals Velm VV, gesteund worden door de stad.
Gezwans
Het debat wordt pittiger. Gert Stas klinkt verontwaardigd naar Jo Francois toe: “Uw tussenkomst is gezwans. Het woord ‘jeugd’ komt in dit akkoord exact ‘nul’ keer voor.” Partijgenoot Eddy El Herbouti (Vooruit) reageert dan weer op Raf Herbots (cd&v): “Kom eens uit Velm en kijk eens rond! Alle verenigingen klagen.” Ex-schepen voor Sport Johnny Vangrieken (Vooruit) pikt in: “Als STVV voor hun 100 jaar bestaan 150.000 euro per jaar krijgt, drie jaar lang, dan moet je consequent zijn en de basketbalploeg die 75 jaar bestaat 100.000 euro geven, drie jaar lang. U zal van de basket dezelfde voorwaarden krijgen als bij STVV.” Günther Dauw (N-VA) countert de tussenkomsten van de oppositie: “Er is maar één club die voor citymarketing in aanmerking komt met hun nationale uitstraling.”
Het akkoord met STVV werd uiteindelijk goedgekeurd met 20 stemmen vóór, 2 onthoudingen en 11 tegenstemmen. Opvallend was dat er twee leden van de meerderheid ontbraken en twee er zich onthielden, waaronder raadslid Carl Nijssens (cd&v).
Tekst en foto’s – © Rudi De Cock