De politieke crisis in Sint-Truiden blijft aanhouden. Gisteren werd de tuchtprocedure om de financieel directeur van de stad te schorsen opgestart door het schepencollege. “Het schorsen zelf kan pas na een bekrachtiging door de gemeenteraad”, zegt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA), die voorlopig de stad leidt tot er een nieuwe burgemeester is. “We hebben in het verleden nog al iemand in dienst van de stad onmiddellijk geschorst; waarom nu niet”, vraagt Gert Stas (Vooruit) zich af. De financieel directeur werkt ondertussen verder.

Financieel directeur Luc Vandijck was maandag gewoon op zijn werk in het Administratief Centrum in de Kazernestraat. Hij legde publiekelijk nog geen verklaringen af. Na het vertrek van Veerle Heeren is eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) nu tijdelijk waarnemend burgemeester. Hij legt uit dat de tuchtprocedure is opgestart om de financieel directeur te schorsen. Jelle Engelbosch: “Het schepencollege heeft een tuchtprocedure opgestart tegen de financieel directeur. Er moet er een gemeenteraad samengeroepen worden alvorens men kan overgaan tot een preventieve schorsing. De schorsing zelf kan dus pas na de gemeenteraadszitting. Het college is daartoe niet bevoegd.”

Bewarende maatregelen

Voor Gert Stas (Vooruit) mag er niet getalmd worden. Hij vroeg zondag een onmiddellijke schorsing, maar die komt er dus niet. Stas verduidelijkt opnieuw zijn eis: “De voorzitter van de gemeenteraad, Bert Stippelmans, heeft de bevoegdheid tot ‘bewarende maatregelen’. Waarom greep hij gisteren niet in? Het onderzoek riskeert in diskrediet te belanden. Er zijn bewarende maatregelen nodig die later worden geratificeerd door de gemeenteraad. We hebben dat in het verleden nog al gedaan. Waarom nu niet? De financieel directeur moet onmiddellijk zijn rechten verliezen. Hij heeft immers toegang tot alle documenten en kan elk spoor van illegale activiteiten wissen zolang hij nog in functie is.”

Het is niet duidelijk of en wanneer er een extra gemeenteraadszitting komt. Sommige lokale politici opperen dat op de gemeenteraad van maandag 26 september, die toch al ingepland staat, er via een toegevoegd punt mogelijkerwijs al een stemming kan plaatsvinden om de procedure tot schorsing op te starten.

 Volgens Gert Stas, de fractieleider van Vooruit, kan het schepencollege wel degelijk onmiddellijk schorsen, als het maar achteraf bekrachtigd wordt door de gemeenteraad

Voorzitter Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) kijkt met veel belangstelling uit naar de resultaten van Audit Vlaanderen. Beckers klinkt scherp: “De verantwoordelijken voor dit slecht bestuur, deze belangenvermenging en corruptie, moeten worden aangeduid en gestraft. De Truienaar verdient politici die werken voor het belang van alle Truienaren en niet enkel hun eigen belang dienen.” Vlaams Belang Sint-Truiden vindt ook dat het lokaal bestuur alles op alles moet zetten om de Truienaren door de ongeziene energie- en inflatiecrisis te loodsen.

Geen regeringscommissaris

De partij Groen stond gisteren moederziel alleen met haar vraag om een regeringscommissaris te sturen. Groen staat achter de opstart van een tuchtprocedure maar ziet daarnaast een veel diepere politieke malaise die best door een onafhankelijk commissaris kan worden aangepakt.

Gemeenteraadslid Peter van Dam (Groen) had gehoopt op een onafhankelijke figuur voor de stad, een regeringscommissaris, maar dat idee kreeg gisteren geen bijval.

De huidige bestuursmeerderheid van cd&v, Open Vld en N-VA mikt intussen op een nieuwe burgemeester uit eigen rangen. “Het is niet de bedoeling dat ik voor lange tijd waarnemend burgemeester blijf. De stad heeft stabiliteit nodig met een nieuwe burgemeester, wie dat dan zal worden zien we wel”, besluit Engelbosch.

Foto’s – © Rudi De Cock