Een jaar voor de federale en Vlaamse verkiezingen van juni 2024 blijft de steun voor de politieke extremen toenemen. Volgens een peiling gehouden door de krant Het Belang van Limburg is Vlaams Belang opnieuw de grootste, en groeit ook PVDA fors. Vier op de tien Limburgers willen voor één van die twee partijen stemmen. De winst voor die twee gaat ten koste van de resultaten voor de andere partijen.

De krant HBVL organiseerde een representatieve peiling bij 628 Limburgers van 18 jaar en ouder. Het onderzoek liep van 5 tot en met 15 mei 2023. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge bedraagt 3,9 procent. De steekproef werd herwogen naar geslacht, leeftijd, urbanisatiegraad, scholingsgraad, beroep en vorig stemgedrag. Er is gepeild in gans Limburg, dus niet alleen in bijvoorbeeld Sint-Truiden. De peiling focuste op de verplichte parlementsverkiezingen van juni volgend jaar. Gemeentepolitiek kwam niet aan bod.

Klap voor cd&v

“De Limburgse kiezers trekken net als in de rest van Vlaanderen weg van de centrumpartijen”. Dat is een opvallende conclusie als we de resultaten lezen. Vlaams Belang, dat een rechts en conservatief profiel heeft op vlak van nationaliteit en een zeer links, sociaal programma wordt met vlag en wimpel de grootste partij in Limburg. Met 25,7 procent zit de partij 6% boven haar resultaat van bij de federale verkiezingen van 2019. Aan de andere kant van het politieke spectrum stijgt PVDA naar 12,4 procent. Dat is maar liefst “maal twee” in vergelijking met 2019.

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. N-VA daalt naar 18,8 procent en behoudt haar tweede plaats. N-VA en Vooruit kruipen naar elkaar toe (misschien ook achter de schermen). Vooruit maakt een lichte winst van 1 % en staat nu op 14,8% tegenover 13,8 % in 2019. Dé grote klap is voor cd&v. In Limburg haalden de christendemocraten in 2019 nog 18,7%; nu gaat er maar liefst zes procent af en strandt de cd&v op 12,7%. De liberalen van Open Vld zakken flink mee en gaan van 12% naar 7,9%. Groen is de laatste in de rij en blijft ter plaatse trappelen met 6,5 % (in 2019 6,9%).

De peiling is relevant. Ze geeft een ernstige indicatie van hoe er in Limburg zal gestemd worden bij de verplichte verkiezingen van juni 2024. Het gaat dan om de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. In het najaar volgt een tweede, niet-verplichte, stembusslag voor de gemeenten en de provincies.