“Het was een jaar met geplande veranderingen en acties, maar we werden ook geconfronteerd met allerlei onvoorziene situaties”, aldus korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken bij de presentatie van de jaarwerking 2023. “Er was een paniekreactie van burgemeester Kempeneers op de problemen in de stationsbuurt. Ik pleit voor een permanente en integrale aanpak met alle diensten samen”, reageert politieraadslid Ludwig Vandenhove.

In zijn toelichting bij de werking van de politiezone stelde korpschef Steve Provost dat er tal van nieuwe bovenlokale projecten werden uitgerold zoals het Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG). “In 2023 werden de daartoe opgeleide inspecteurs 23 van de in totaal 207 keer opgeroepen, al dan niet voor slachtoffers uit onze eigen politiezone. En verder was er die illegale rave van afgelopen lente, die was ongezien. Dankzij de inzet van de lokale politie en de goede samenwerking met de gouverneur, andere lokale en federale politiediensten en Defensie konden we de meer dan 10.000 illegale feestvierders zonder grote incidenten huiswaarts sturen.” Maar op de kritiek dat bij een snelle ingreep in de eerste uren al het leed had kunnen bespaard blijven werd niet ingegaan.

Stationsbuurt

Burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) blikte terug op augustus, de maand waarin voor haar het probleem van de stationsbuurt moest worden aangepakt toen de korpschef op vakantie was. “Die stationsbuurt kampte met heel wat uiteenlopende problemen, wat leidde tot ongemak bij bezoekers en inwoners. We dreven de preventieve aanwezigheid en de gerichte acties op en zorgden we voor een gerichte aanpak van de problemen.” Politieraadslid Ludwig vandenhove (VOORUIT) ziet dat anders: “Ik blijf bij mijn stelling dat er met paniek gereageerd is op de relatieve problemen in de stationsomgeving tijdens de zomer. De oplossing voor dit soort situaties is precies een permanente en integrale aanpak, alle diensten samen, niet enkel de politie. Dat blijf ik een stuk missen ten opzichte van de periode dat ik burgemeester was. En wanneer gaan eindelijk die banken in de Stationsstraat teruggeplaatst worden? Dat heeft met veiligheid niets te maken, wel met precies burgers nauwer contact met elkaar te laten hebben.”

Schandalen

“Ik vind het wel positief dat de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken in 2023 gespaard gebleven is van schandalen”, vervolgt Vandenhove. “Dat was de twee voorgaande werkingsjaren niet het geval was. Die schandalen blijven natuurlijk nazinderen, het zal een paar jaar duren om het imago echt op te poetsen.” Tenslotte bleek uit de cijfers dat de zone Sint-Truiden een relatief veilige zone blijkt. “Dat is voor VOORUIT de bevestiging dat er mogelijkheden zijn om meer in te zetten op de wijkwerking en ‘tussen de mensen zijn’. Want wij blijven klachten krijgen dat teveel inwoners hun wijkinspecteur niet kennen en te weinig zien. Met de combi rondrijden, is goed, maar waarom eens niet wat meer uitstappen en zich meer op straat vertonen?”

Beeld © rdc