“Maar focus op leefbaarheid en openbare orde blijft behouden”

Na twee jaar wordt het reglement over de vestiging en uitbating van nachtwinkels aangepast. Dat gebeurde na een evaluatie met het oog op de vereenvoudiging van de verschillende administratieve procedures. Aan de ingebouwde veiligheids- en ordegaranties verandert niets.

Het reglement kwam er in 2017 om de vestigings- en uitbatingsvoorwaarden voor nachtwinkels beter te reguleren. Het garanderen van de levenskwaliteit binnen de stad vormde hierbij het uitgangspunt. De daaraan gekoppelde verplichtingen voor uitbaters blijven daarom behouden.

“Zo verlenen we geen vergunningen meer voor nieuwe nachtwinkels in het centrum, aan beschermde dorpsgezichten of in de nabijheid van maatschappelijke voorzieningen. Daarenboven moeten uitbaters in de buurt een parking voorzien, en zijn de openingstijden beperkt tot 1u ’s nachts. Dat zal ook strikt gehandhaafd worden”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren.

Positieve resultaten
“De verstrengde maar duidelijke richtlijnen hebben sinds de invoering ervan positieve resultaten opgeleverd. Dat blijkt uit een evaluatie, waarbij zowel ruimtelijke, veiligheids-, economische als administratieve aspecten in rekening werden genomen. Op dit laatste vlak wordt het reglement wel op bepaalde punten bijgestuurd. Vertragende procedures verdwijnen daarom uit de nieuwe versie”, vertelt schepen van Administratieve vereenvoudiging Jos Pierard.   “Om de looptijd van dossiers niet onnodig lang te rekken, worden enkele technische vereisten die vroeger nodig waren voor de uitbatingsvergunning voortaan geregeld in de voorafgaandelijke vestigingsvergunning. Bovendien verlengen we de geldigheidsduur van de uitbatingsvergunning van één tot drie jaar behalve bij wijzigingen in de uitbating. Dat betekent zowel voor de aanvragers als voor onze diensten een hele administratieve vereenvoudiging. Door de strenge vereisten en de bijhorende controles zijn we ervan overtuigd dat de termijnverlening geen afbreuk doet aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt waar de vergunde nachtwinkels gevestigd zijn”, aldus schepen van Lokale economie Jo François.