Procedures rond vestiging en uitbating nachtwinkels vereenvoudigd

Politiek

“Maar focus op leefbaarheid en openbare orde blijft behouden”

Na twee jaar wordt het reglement over de vestiging en uitbating van nachtwinkels aangepast. Dat gebeurde na een evaluatie met het oog op de vereenvoudiging van de verschillende administratieve procedures. Aan de ingebouwde veiligheids- en ordegaranties verandert niets.

Het reglement kwam er in 2017 om de vestigings- en uitbatingsvoorwaarden voor nachtwinkels beter te reguleren. Het garanderen van de levenskwaliteit binnen de stad vormde hierbij het uitgangspunt. De daaraan gekoppelde verplichtingen voor uitbaters blijven daarom behouden.

“Zo verlenen we geen vergunningen meer voor nieuwe nachtwinkels in het centrum, aan beschermde dorpsgezichten of in de nabijheid van maatschappelijke voorzieningen. Daarenboven moeten uitbaters in de buurt een parking voorzien, en zijn de openingstijden beperkt tot 1u ’s nachts. Dat zal ook strikt gehandhaafd worden”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren.

Positieve resultaten
“De verstrengde maar duidelijke richtlijnen hebben sinds de invoering ervan positieve resultaten opgeleverd. Dat blijkt uit een evaluatie, waarbij zowel ruimtelijke, veiligheids-, economische als administratieve aspecten in rekening werden genomen. Op dit laatste vlak wordt het reglement wel op bepaalde punten bijgestuurd. Vertragende procedures verdwijnen daarom uit de nieuwe versie”, vertelt schepen van Administratieve vereenvoudiging Jos Pierard.   “Om de looptijd van dossiers niet onnodig lang te rekken, worden enkele technische vereisten die vroeger nodig waren voor de uitbatingsvergunning voortaan geregeld in de voorafgaandelijke vestigingsvergunning. Bovendien verlengen we de geldigheidsduur van de uitbatingsvergunning van één tot drie jaar behalve bij wijzigingen in de uitbating. Dat betekent zowel voor de aanvragers als voor onze diensten een hele administratieve vereenvoudiging. Door de strenge vereisten en de bijhorende controles zijn we ervan overtuigd dat de termijnverlening geen afbreuk doet aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt waar de vergunde nachtwinkels gevestigd zijn”, aldus schepen van Lokale economie Jo François.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Sint-Truiden
Stem op het armoedeproject van het team ‘outreachend werken’ – Sint-Truiden

Het team outreachend werken is een team dat intensieve en integrale gezinsondersteuning biedt aan gezinnen met een zware, meervoudige problematiek en dit in onze stad Sint-Truiden. Zij willen met het project ‘Knoop’ ieder kind bereiken dat in armoede leeft en dit in samenwerking met het netwerk Huis van het Kind. …

Sint-Truiden
Morgen start de uitgestelde soldenperiode in Sint-Truiden

Morgen start de uitgestelde soldenperiode in Sint-Truiden met een extra lang shopweekend zodat iedereen veilig de soldenkoopjes kan komen ontdekken. Shop & The City hoopte de uitgestelde soldenperiode te kunnen aanvatten met een braderieweekend. Door een nieuwe stijging in de coronacijfers bleek dat helaas niet mogelijk. Samen met de winkels …

Sint-Truiden
Schattenjacht in Museum De Mindere : veilig, gratis en (ont)spannend

Sint-Truiden – Nog tot eind augustus is een bezoekje aan museum DE MINDERE voor kinderen en gezinnen extra plezant! Samen met Vlieg hebben we een schat verstopt in het museum. Niels deed de schattenjacht en vond het fijn om te doen: ‘In de zoektocht naar deze schat draait alles om …