Op zondag 10 juni gaf PVDA Sint-Truiden de aftrap voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Op de jaarlijkse brunch stelden lijsttrekker Sabrina Onate y Martinez en haar team de resultaten voor van de Grote Bevraging van de Truiense afdeling. Leden en vrijwilligers trokken de hele herfst en winter van deur tot deur en gingen de markten op om te weten hoe een Sint-Truiden op mensenmaat er volgens de bink uit zou zien. Er werden een 170-tal enquêtes afgenomen.”0nze visie op democratie doe je niet enkel aan politiek voor de mensen, maar ook samen mét de mensen”, aldus Onate y Martinez.

De Truienaar kon uit tien voorgestelde thema’s drie grote prioriteiten kiezen. Bij elk thema stonden vier voorstellen geformuleerd, waarvan zij er ééntje moesten aanduiden dat zij het meest geschikt vinden voor onze stad. We vroegen hen ook of zij akkoord zijn met prestigieuze aankopen zoals de inrichting van de gemeenteraadszaal voor €360.000. De resultaten lees je hieronder.

Armoede als grootste bezorgdheid

Uit de tien thema’s die de inwoners als prioriteit konden aanduiden, sprak een meerderheid zijn bezorgdheid voor het thema armoede uit, dat als prioriteit nummer één uit de bus kwam.

“Dit hoeft niet te verbazen in een stad waar bijna 1 kind op 5 kinderen in armoede opgroeit!”, vertelt Sabrina Onate y Martinez. Als interessantste maatregel tegen armoede koos de Truienaar overtuigend voor het idee om kinderarmoede structureel aan te pakken. “Wij stellen dan ook voor dat gezinnen hun rechten automatisch toegekend krijgen en dat ze zich niet door een logge bureaucratische machine moeten worstelen voor ze de toelagen krijgen waar ze recht op hebben.”

De Truienaar wil een gezonde stad

Verder hechten veel mensen belang aan het thema gezondheid en welzijn. Dat thema kwam als tweede prioriteit uit de bus. Zo zouden ze graag een wijkgezondheidscentrum zien dat met een derde betalerssysteem werkt om gratis geneeskunde aan te bieden aan de Truienaar. Hiernaast zouden de inwoners graag een onderzoek zien gebeuren naar de schadelijke impact van pesticiden op onze gezondheid. “Als PVDA willen wij er bovendien aan toevoegen dat we tegen de geplande privatisering zijn van een deel van de taken van het OCMW in een autonoom zorgbedrijf. Voor ons staat de financiële laagdrempeligheid en de goede service boven de besparingswaanzin van de traditionele partijen.”

Wonen en jongeren op een gedeelde derde plaats

Als gedeelde prioriteit komen de thema’s jongeren en wonen uit de bus.

Een grote meerderheid van de ondervraagde Truienaars zou graag gratis sport- en cultuurabonnementen zien voor jongeren om zich in een sociale omgeving te kunnen ontplooien met sport en cultuur. De PVDA wil ook dat er meer geïnvesteerd wordt in het jeugdhuis zodat zij de nodige middelen krijgen om te kunnen voldoen aan de sociale behoeftes van de Truiense jeugd.

Het woonbeleid zou volgens de Truienaar minder moeten inzetten op luxe-appartementen zoals aan het park en meer moeten inzetten op betaalbare woningen. “Wij stellen voor dat de wachtrij voor een sociale woning wordt weggewerkt zodat élke Truienaar de woning krijgt waar hij recht op heeft. Dit zou de huur- en koopprijzen voor elke Truienaar verlagen. We willen ook minder goedkeuringen geven aan luxewoningen en meer aan gewone huizen voor de gewone werkende Truienaar”, licht lijsttrekker Sabrina Onate y Martinez toe.

Uit de bevraging bleek ook dat meer dan vier op de vijf Truienaars geen begrip heeft voor prestigeprojecten zoals de inrichting van de gemeenteraadszaal voor €360.000, terwijl er veel noodlijdende mensen zijn in de stad. Ook grote evenementen van Trud’or die focussen op kapitaalkrachtige inwoners beantwoorden niet aan de behoeftes van de gewone Truienaar.

“Deze voorstellen zullen een leidraad zijn voor het uitwerken van ons campagneplan en onze standpunten. Wij nodigen al onze leden en zeker de gewone Truienaar uit om verdere voorstellen te doen die zij hebben over onze stad. Uit deze bevraging blijkt alvast een groot enthousiasme voor een gezonde stad waar armoede geen plaats heeft en waar jongeren de kansen hebben zich te ontplooien. Nu is het aan ons om deze goede ideeën om te zetten in concrete voorstellen en de ideeën van de gewone Truienaar, samen met de Truienaar, langs onderuit te helpen realiseren”, besluit Onate y Martinez.