Aanstaande maandag is het gemeenteraad in Sint-Truiden. Maar de bespreking van het rapport van Audit Vlaanderen over de aankoop van grond door waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) zal pas nadien gebeuren, en dit achter gesloten deuren.

Misleiding, antidatering van een schattingsverslag en het bewust negeren van regels, is maar een greep uit het rapport van Audit Vlaanderen over de aankoop van grond door waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA). Er werden volgens de auditeur mogelijk zelfs misdrijven gepleegd en daarom is het rapport doorgestuurd naar de dienst voor de bestrijding van corruptie. Het rapport belandt maandagavond op het bord van de gemeenteraadsleden. Maar wordt het rapport openlijk besproken of wordt het een debat achter gesloten deuren?

De oppositiepartij Vooruit wil een zo open mogelijk debat maar zal vrede moeten nemen met de beslissing van gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) om het debat over het rapport waarin Jelle Engelbosch genoemd wordt, achter gesloten deuren te voeren. “In principe kan het rapport openbaar besproken worden, zolang het niemands persoonlijke levenssfeer raakt”, aldus fractieleider Gert Stas (Vooruit). “Het gaat om feiten die verband houden met Engelbosch functie als schepen. Openbaarheid is dan net verplicht. Toen het rapport over Veerle Heeren bekend werd, werd er getracht om het volledig in beslotenheid te behandelen. Ik heb toen heel goed moeten argumenteren waarom dit net wél openbaar moest. Ik dring aan op een openbaar debat. We moeten alleen voorzichtig zijn als het om de andere betrokkenen gaat. Ik denk dat het in ieders belang is dat het dossier in de grootst mogelijke openheid wordt besproken.”

Ook bij Groen is men in principe voor een open bespreking. “Maar de namen van de notaris en de verkopers worden erin genoemd, en ik weet niet of het dan nog mogelijk is om het openbaar te voeren”, reageert Peter van Dam (Groen).

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) reageerde niet op onze vragen. De Algemeen Directeur van de stad doet dat wel. “In overeenstemming met de adviezen van de Administratie Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen is het forensisch rapport formeel geagendeerd voor de besloten raadszitting van maandag aanstaande, na de publieke raadszittingen van OCMW en gemeente”, klinkt het.

Foto © Rudi De Cock