De onderhandelingen tussen AGB Trupark, de stad Sint-Truiden en uitbater van Sportpark/Bloesembad betreffende de parking aan de Olympialaan zitten in een laatste rechte lijn. De afgelopen weken was er daarover in de media heel wat te doen. Zowel Carl Nijssens (cd&v) als Eddy El Herbouti en Marleen Thijs (beiden van Vooruit) dringen aan op bijkomende maatregelen om het parkeren voor sporters en zwemmers gratis te maken. “We werken aan een concept dat ook op de Gazometersite van toepassing zal zijn. We vragen nog even geduld”, zegt Serge Gumienny (Open Vld). In afwachting loopt een proefperiode met betalend parkeren.

Aan het Sportpark Haspengouw en Bloesembad is er een nieuwe parking voorzien. De vorige parking van het oude zwembad was gratis. Maar in het nieuwe uit te rollen parkeerbeleid van de stad zal dat ‘gratis’-verhaal worden afgebouwd. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Trupark, een extern bedrijf vanuit de stad, is het orgaan waarin de beslissingen genomen worden. Gemeenteraadslid Serge Gumienny (Open Vld) zetelt in het directiecomité. Hij geeft een stand van zaken: “Parking Sportpark is er in de eerste plaats voor alle sporters die zich aandienen in het Haspengouw Sportpark. Wie er parkeert betaalt het eerste uur niets. Vanaf het tweede uur betaal je één euro per uur. ANPR-camera’s registreren de nummerplaat van elke wagen die de parking binnenkomt en achteraf verlaat. Momenteel werken we een definitief retributiereglement uit in samenwerking met het stadsbestuur en met LAGO, de uitbater van het Sportpark en Bloesembad.” Schepen Jo François (N-VA) bevestigt: “De onderhandelingen zijn bezig. We gaan voor een eenvoudig concept dat ook afgestemd zal zijn op het parkeren op de Gazometersite.”

Voorstellen

Omdat alles zo lang aansleept komen er de laatste maanden voorstellen van raadsleden. Carl Nijssens (cd&v) is van begin af aan betrokken geweest bij het nieuwe zwembad en sportcomplex als toenmalig schepen van Sport. Hij  legt uit: “Het was destijds de bedoeling dat Lago zelf het parkeerbeheer zou doen met gratis parking voor de sporters. Het stadsbestuur kiest er nu voor om de parking betalend te maken. Het gevolg is dat als je sporter in alle clubs gratis kan parkeren, behalve als je club op Lago is gevestigd. Hoe gek kan het zijn?” Nijssens stelt voor om sporters 2 uur gratis te laten parkeren. “Wat ga je doen met die vele vrijwilligers, trainers en topsporters die meerdere uren per dag aanwezig zijn? Ik dring erop aan om een abonnementsformule te voorzien waarbij er een correctie komt.”

Marleen Thijs en Eddy El Herbouti, beiden gemeenteraadslid voor Vooruit, zetelen in de raad van AGB Trupark maar hebben de indruk dat hun stem niet wordt gehoord. Raadslid El Herbouti legt uit: “De parking aan het zwembad van Sint-Pieter is altijd een gratis parking geweest. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de sportieve Truienaren betalend moeten parkeren op een parking die speciaal voor hen werd aangelegd?!” Het raadslid legde afgelopen maandag een voorstel op de tafel van de gemeenteraad. El Herbouti licht toe: “Vrijwilligers en sporters die betrokken zijn bij clubs met een werking in het Lagobloesembad moeten gratis gebruik kunnen maken van de parking aan het Bloesembad, en dit voor de duur van hun aanwezigheid daar.”

“Zeg dat Eddy het gezegd heeft”

De meerderheid stemde het voorstel van Vooruit evenwel weg op de gemeenteraad. “Het is gemakkelijk om dat soort ideeën te lanceren”, verweert raadslid Gumienny (Open Vld) zich. “We willen het betalend parkeren afstemmen op dat van de Gazometersite. Als we de parking aan Sportpark gratis maken staat het binnen de kortste keren compleet vol. Maar we werken aan een concept en we zitten in de laatste rechte lijn. De onderhandelingen met LAGO en de stad zullen uitmonden in een eenvoudig en helder retributiereglement. We gaan één van de dagen landen met dit dossier.” El Herbouti reageert teleurgesteld op wat hij de makke houding van de gemeenteraadsleden noemt: “Ik ben ontgoocheld in jullie beslissing. Ik ben er zeker van dat de Truienaren waaronder de abonnees en vrijwilligers dat ook zijn.” En zich richtend tot de gemeenteraadsleden van cd&v, Open Vld, en N-VA: “Als je seffens thuis komt, sta dan toch maar even voor de spiegel en vraag je af of je als meerderheid goed bezig bent. Ik kan nu al antwoorden wat die spiegel gaat zeggen en dat is dat je echt, écht niet goed bezig bent. Zeg maar dat Eddy het gezegd heeft.”

(In beeld: de parking in de Olympialaan is betalend vanaf het tweede uur – ©Rudi De Cock)