Het Rekenhof publiceerde op 11 augustus de lijst met overzicht van mandaten 2016. Hier volgt een overzicht van de leden college van burgemeester en schepenen Van stad Sint-Truiden.

gecumuleerde mandaten,

Veerle Heeren 3 bezoldigde

Pascal Monette 6 bezoldigd,  4 niet bezoldigd

Pascal Vossius 1 bezoldigd, 2 niet bezoldigd,

 Bert Stippelmans 3 bezoldigd, 3 niet bezoldigd

Hilde Vautmans 3 bezoldigd,  3 niet bezoldigd

Ingrid Kempeneers 2 bezoldigd, 1 niet bezoldigd

Johan Mas 3 bezoldigde

Carl Nijssens 1 bezoldigd,  4 niet bezoldigd

Jurgen Renniers 2 bezoldigd,  2 niet bezoldigd

Klik bron