Schepen Jo François (N-VA) gooit handdoek in de ring: “Ik neem ontslag als schepen. Cd&v en Open Vld komen hun gegeven woord niet na”, aldus François.

Schepen Jo François (N-VA) heeft zopas ontslag genomen en stelt zijn schepenmandaat ter beschikking van zijn partij. François liep eerder deze week weg na een bestuursvergadering van Agost. Hij verduidelijkt zijn ontlsag: “De coalitiepartners hebben hun gegeven woord niet gerespecteerd. Ik kan dan niet anders dan na vier jaar mijn mandaat als schepen van Financiën en Economie in Sint-Truiden ter beschikking te stellen van mijn partij. Ik ben een man die veel belang hecht aan een gegeven woord. Bij sommige leden van het schepencollege moet ik evenwel vaststellen dat dat veel minder het geval is. Onder zo’n omstandigheden wens ik dit niet langer te doen.”

François liep eerder deze week boos weg van de Agost-vergadering en daagde niet op op de gemeenteraad. “Ik heb altijd gewerkt vanuit een visie die gebaseerd is op de waarden en normen die ik in het leven hanteer. Openheid en vertrouwen zijn daarbij essentieel. Wanneer ik tot drie keer toe in direct contact de garantie krijg van de eerste schepen en de burgemeester dat zij een voorstel mee zullen steunen, en dat gegeven woord nadien gewoon wordt gebroken, is dat niet alleen een gevaar voor het betreffende dossier maar vooral vernietigend voor het onderling vertrouwen. Zo kan ik binnen dit college onmogelijk nog functioneren.”

François wilde 1,7 miljoen in Droneport pompen en dacht de steun van zijn coalitiepartners te hebben, maar die trokken de steun in.

Later meer.