Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft zonet laten weten dat het kennis heeft genomen van betalingen die in 2017 en 2020 gebeurd zijn ten voordele van de intussen overleden oud-burgemeester Jef Cleeren. Het gaat daarbij om twee betalingen voor in totaal 65.000 euro. Het schepencollege vraagt nu aan overheidsinstanties zoals Audit Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur om de zaak uit te spitten, en om advies. Of het schepencollege nu ook het andere heikel punt nog behandelt, over de kwestie Veerle Heeren en het rapport van Comité P over de werking van de lokale politie, is niet duidelijk.

Met deze verklaring waarbij de communicatie niet in handen ligt van de burgemeester, maar Eerste Schepen Jelle Engelbosch aan het stuur zit, geeft het stadsbestuur te kennen dat het zelf niet op de hoogte was van de betalingen aan oud-burgemeester Cleeren. “Als college wensen we te benadrukken dat we totaal geen kennis hadden van bovenstaande feiten”, zegt Eerste Schepen Jelle Engelbosch (N-VA). “Het college wenst de volledige klaarheid rond deze kwestie te kennen en dringt er dan ook bij Audit Vlaanderen op aan, om op zeer korte tijd een onderzoek ten gronde te voeren. Tevens wenst het college een spoedadvies in te winnen bij de toezichthoudende overheid, met name het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het college is zich bewust van de ernst van deze feiten en deelt de terechte verontwaardiging.  Het college zal niet nalaten om verdere noodzakelijke maatregelen te nemen”, aldus Engelbosch.

Totdaar de verklaring van burgemeester en schepenen bij monde van Jelle Engelbosch. Opvallend daarbij is dat het nu om 65.000 euro zou gaan, een bedrag dat in twee keer zou betaald zijn aan de oud-burgemeester. In 2017 heeft Cleeren een voorafbetaling van 50.000 euro gekregen op zijn pensioen als mandataris. In 2020 kwam daar 15.000 euro extra bij.

Of het schepencollege nu nog verder vergadert over de verklaring van burgemeester Heeren inzake het verslag van Comité P over de Truiense lokale politie is niet bekend.