Heeft u de laatste maanden met bewondering naar de chique auto’s gekeken op de parking van ons stadhuis? Dan was u niet alleen. Het bleek om bedrijfswagens te gaan voor enkele topambtenaren van onze stad. Alleen waren deze nooit aangegeven. Hoog tijd voor duidelijkheid vond de oppositie en ze trokken naar de gouverneur.

In maart 2015 koos het stadsbestuur voor een vernieuwing van haar wagenpark. Alles leek in orde tot plots een paar dure wagens op de parking van het administratief centrum verschenen. Ze werden niet vermeld in de officiële documenten van de leasing en alle vragen van oppositiepartij sp.a bleven onbeantwoord. Wat wel bleek was dat deze wagens voor privaat gebruik werden toegewezen aan topambtenaren, een leuk extraatje bovenop hun toploon.
Op zijn website zei Ludwig Vandenhove, voormalig burgemeester en raadslid voor sp.a in januari:

 “Op een weinig transparante manier wordt een bedrijfswagen toebedeeld aan enkele topambtenaren. Als sp.a hebben we hier heel wat vragen bij. Daarom dienen we klacht in bij de gouverneur.”

Na een doorlichting van het Agentschap Binnenlands Bestuur schort deze laatste de beslissing van het stadsbestuur op. Meermaals zouden opgevraagde documenten niet zijn overgemaakt, beslissingen zijn niet wettig genomen en het arbeidsreglement waar het gebruik en de toekenning van de wagens in werd geregeld, werd pas na de feiten aangepast.  Fractieleider Filip Moers en raadslid Gert Stas reageren op de beslissing in het Belang van Limburg:

‘Als fractie maken we ons ongerust dat het schepencollege op en onwettelijke en niet-transparante wijze cadeaus geeft aan twee topambtenaren die er eigenlijk zelf over zouden moeten waken dat procedures worden gevolgd.’[1]

 Volgens burgemeester Veerle Heeren is er geen vuiltje aan de lucht en heeft de gouverneur slechts de collegenota’s opgeschort. Verder konden niet alle documenten worden overgemaakt omdat deze nog via gemeenteraad etc moesten passeren. De vraag blijft wel waarom dit niet kon gebeuren bij het aangaan van de leasing in 2015.

[1] Belang van Limburg 8 juni 2018