Op de Truiense gemeenteraad heeft schepen van Financiën Jo Francois (N-VA) de bijsturingen van het meerjarenplan 2020-2025 verduidelijkt. Wat betreft investeringen wordt er wat afgeremd maar blijven zes projecten overeind: de ontharding van de Veemarkt, de afwerking van de fietsring, de herwaardering van het Speelhof en de burcht van Brustem, de parking aan de N 722 en de ondertunneling aan het NMBS-station van en naar Nieuw Sint-Truiden. De oppositie maakt zich vooral zorgen om de hoge schuld per inwoner en betreurt het schrappen van projecten zoals de aanleg van fietspaden langs de Heide.
De gemeenteraad van dinsdagavond 20 december werd er een met een constructief debat over de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025. De zitting begon met een toelichting door schepen van Financiën Jo Francois (N-VA). Hij overliep de budgetwijzigingen en stelde vast dat er financiële tegenvallers zijn door de energiecrisis zoals de nutsvoorzieningen (water, gas en electriciteit, red.) waar ook de stad een financiële klap moet incasseren. “Maar het college heeft beslist om bepaalde investeringen door te zetten”, zegt Francois: “We blijven investeren in een duidelijk parkeerbeleid, in de aanleg van de fietsring rond het centrum van de stad, en met een tunnel onder het spoor verbinden we het woongebied en de nieuwe school met het centrum.”
(Lees verder onder de foto)
In beeld: Schepen Jo Francois licht de financiële impact toe op het beleid van de komende jaren voor de stad Sint-Truiden. 
De schepen betreurt uiteraard de verhoging van de onkosten voor het project Veemarkt maar ook daar wordt doorgezet. “Er komt een ontharding van de site en een revalorisatie van het aanpalende Speelhof”, aldus de schepen. Hij voorziet trouwens aan de inkomstenzijde een meevaller dankzij de personenbelasting en de opcentiemen, die voor alle duidelijkheid zelf niet stijgen. Het schepencollege heeft ook gezocht naar andere bronnen van inkomsten. Zo komt er een taks op masten en pylonen, zendmasten en hoogspanningskabels. Dat gaat jaarlijks 500.000 euro opleveren.
Schuldgraad
“Toen u begon was er een stadsschuld van 71 miljoen euro”, reageert oppositieleider voor Vooruit, Gert Stas. “Nu bedraagt die al 130 miljoen euro. Er wordt veel stadspatrimonium verkocht en we slagen er niet in onze leningen af te betalen. We zitten met een virtueel failliete stad. We geraken nergens zo!”
Ook Peter van Dam (Groen) maakt zich daar zorgen over. “Anderzijds geef ik een pluim voor het dossier van de Fietsring. Wel jammer dat er projecten worden geschrapt zoals de heraanleg van de Heide.” (Deze weg op Truiens grondgebied loopt langs provinciedomein Nieuwenhoven en vormt mee de verbinding tussen Nieuwerkerken-centrum en Kozen, red.).
Onafhankelijk raadslid Carl Nijssens (ex-cd&v) reageert eveneens op de stadsschulden. “Die stijgen volop”, aldus het raadslid. “In 2018 bedroeg de schuld 1796 euro per Truienaar, in 2024 zal dat 3000 euro zijn. Elke Truienaar die geboren wordt heeft meteen al een schuld ter waarde van een chauffageketel”, klonk het scherp.
(Lees verder onder de foto)
In beeld: Peter van Dam (Groen) en Carl Nijssens (Onafh.) hekelden de hoge schuld van de stad: “Een financiële schuld ter waarde van een chauffageketel voor elke Truienaar die geboren wordt”, reageerde Nijssens. 
Eroshuizen
Het schepencollege heeft gezocht naar eigen bijkomende inspanningen. Zo komt er een taks op masten en pylonen, zendmasten en hoogspanningskabels. Dat gaat jaarlijks 500.000 euro extra aan inkomsten geven. Ook de eroshuizen moeten geld in het laatje brengen. Schepen Francois wil een belasting van 5000 euro heffen per erospand voor het afgelopen jaar 2022, dus met terugwerkende kracht. Er ontstaat wat verwarring over de vraag wie dat gaat betalen: de eigenaar of de uitbater. Na enig gebakkelei blijkt het in eerste instantie de uitbater te zijn. De oppositie twijfelt eraan of je met deze nieuwe regel geld gaat binnenhalen.
Bomen op de markt
Er komen blijkbaar bomen op de Grote Markt van Sint-Truiden. Gert Stas (Vooruit) is daar op zich niet tegen maar ziet er het bewijs in dat de meerderheid niet nadenkt over het beleid dat ze willen voeren. “Dit is slecht beleid met weggegooid geld. Jullie hebben voor de heraanleg van de Grote Markt enkele jaren gelden vijf miljoen euro neergeteld. Nu is ze klaar en gaan jullie alweer 250.000 euro uitgeven om er bomen te planten”, stelt hij scherp.
(Lees verder onder de foto)
In beeld: Gert Stas haalde scherp uit naar de meerderheid: “Deze stad is zo goed als failliet door het gesmos met geld: de duren parking in het centrum aangekocht voor veel te veel geld, en nu gaan jullie opnieuw de Grote Markt herinrichten, deze keer met bomen. Ongezien!”
Agost
Over een aantal dossiers bleef er na afloop onduidelijkheid hangen. Hebben alle raadsleden inzage gekregen in alle cijfers? Wat met AGOST, een stadsbedrijf in moeilijke papieren. Stas (Vooruit): “Hier wordt niet alles verteld. Wij tasten soms in het duister. Er is vanalles aan de hand. Wij gaan dit punt afkeuren.” Raadslid Peter van Dam (Groen): “Waarom dit dossier achter gesloten deuren houden?” Raadslid Nijssens (Onafh.) roept op: “Haal dat dossier toch van achter de gesloten deuren.”
Conclusie
Na een pittig maar respectvol debat werd er gestemd over het meerjarenplan 2020-2025.
De meerderheid van cd&v, N-VA en Open Vld stemde voor het plan; de oppositiepartijen Vooruit, Groen en de 2 Onafhankelijken stemden tegen.
Samengevat ziet het er zo uit:
 • de belastingen voor de inwoners verhogen niet
 • een taks op energie- en telecomdragers
 • het budget wordt bijgestuurd volgens de noden op sociaal vlak
 • energiebesparende maatregelen worden genomen
 • het budget ter ondersteuning van de economie, handel en horeca stijgt
 • middelen worden vrijgemaakt voor burgerparticipatie
 • investeringen in veilige mobiliteit, beleving en onze erfgoedsites staan voorop
 • de focus blijft op een goede dienstverlening voor de Truienaren met een efficiënte en slimme stadsorganisatie die zich richt op haar kerntaken

Projecten:

 1. Masterplan Stationsomgeving. Er wordt een tunnel onder spoor aangelegd die de achterliggende buurt, het woongebied en de nieuwe school, met het centrum verbindt.
 2. Fietsring rond het centrum van de stad
 3. Ontharding Veemarkt. 13.000m² grijze betonnen vlakte van de Veemarkt wordt onthard. In de plaats komt er een groene zone waar ook water een belangrijke rol krijgt. De site wordt zo de groenblauwe link tussen de stad en het Speelhof.
 4. Revalorisatie van Speelhof en Burcht Brustem
 5. Parking voor gratis langparkeren aan de N722
 6. Creatie van dorpsnetwerken in cluster Groot-Gelmen, Engelmanshoven en Gelinden met herbestemming kerken.