Op de Truiense gemeenteraad was het oppositiepartij Vooruit maandagavond ei zo na gelukt om een bedrijfsrevisor te laten aanstellen die de stadskas moet doorlichten. Ook het voorstel om de gemaakte winst van Greensky naar de Truienaar te laten terugvloeien haalde het niet. En Gert Stas kreeg Bert Stippelmans niet overtuigd om het rapport van Audit Vlaanderen over Jelle Engelbosch alsnog in het openbaar te bespreken. Die laatste bleef daarom ook weg van de raadszitting.

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) probeerde nog om de vergadering gewoon te laten starten. Maar fractieleider Gert Stas vroeg onmiddellijk het woord en hekelde de afwezigheid van waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA). Die had in laatste instantie afgezegd als protest tegen het feit dat de bespreking van het auditrapport niet in het openbaar wordt gehouden. Gert Stas drong er bij Stippelmans op aan om er alsnog een openbare bespreking van te maken, maar zonder succes.

In zijn verdere betoog haalde Stas aan dat de naam van Stippelmans blijkbaar ook voorkomt in het dossier van Audit Vlaanderen. “U hebt dat dossier toen naar u toegetrokken. Dat gaat over de verkoop van het bewuste perceel te Halmaal. Er blijken toen in het schepencollege een aantal zaken gebeurd te zijn die heel raar zijn. De stad heeft een stukje eigendom naast de openbare weg gratis aan Jelle Engelbosch gegeven zodat zijn perceel rechtstreeks in verbinding kwam te staan met de openbare weg. Dat had niet mogen gebeuren. De voltallige gemeenteraad is toen misleid geweest. Verantwoordelijke schepen van Juridische Zaken was toen Ingrid Kempeneers (cd&v). Maar blijkbaar was voor dat dossier ineens Stippelmans de verantwoordelijke schepen?!” Gemeenteraadsvoorzitter Stippelmans reageert en somt de artikelen op die aantonen dat het rapport achter gesloten deuren moet besproken worden. Hij houdt vast aan die beslissing.

Doorlichting stadsfinanciën

Vervolgens keurde de gemeenteraad enkele grote financiële uitgaven goed. Opvallend is dat Vooruit zich onthield bij stemmingen met hoge bijdragen. Bij het project van de Veemarkt vroeg schepen van Financiën Francois (N-VA) om 2,6 miljoen euro. “Wij staan achter het project op de Veemarkt, maar we hebben geen zicht op de toestand van de stadfinanciën. We gaan ons dus onthouden”, klonk het bij Vooruit.

De oppositiepartij diende later op de avond een voorstel in om een bedrijfsrevisor de stadskas te laten doorlichten. “We willen snel duidelijkheid krijgen over de actuele en reële toestand van de stadsfinanciën”, aldus Vooruit. “Laat ons de financiële dienst ondersteunen en een consultancy – bureau aanstellen om de stadsfinanciën onder de loupe te nemen.”

Schepen Francois (N-VA) repliceert: “We zijn ermee bezig. Ik sluit zelf ook niet uit dat we externe bijstand gaan vragen. Ik vraag u om geduld te hebben. We komen binnenkort met een budgetwijziging.” Het voorstel van Vooruit haalde het nipt niet. Het kreeg de steun van 15 raadsleden, terwijl Vooruit er maar 10 telt. Daarnaast stemden ook Groen en 4 andere leden vóór het voorstel. Vooruit had 17 stemmen nodig en kwam er dus twee tekort.

Energiefonds

Een ander punt was maandagavond de winst van ruim een half miljoen euro die de stad heeft gemaakt met haar aandelen in Greensky. Vooruit wil graag de energiefactuur van de inwoners van Sint-Truiden verlichten. “De winsten die de stad krijgt van Greensky, het windmolenpark langs de E40, kunne we terug te laten vloeien naar de Truienaar via een Energiefonds”, aldus Gert Stas. Raadslid Carl Nijssen (cd&v) sluit zich daarbij aan. “Wij participeren met belastinggeld van de Truienaar in Greensky. Dan is het logisch dat bij winst er ook een deel teruggaat naar die Truienaar.” Cd&v (behalve Nijssens), Open Vld en N-VA stemden het voorstel weg.

Opvallend was dat raadslid Veerle Heeren (cd&v) niet op haar vaste plaats naast Carl Nijssens wilde zitten. Zij had gewisseld met Raymonde Spiritus. De christelijke waarde van verzoening lijkt verder weg dan ooit binnen cd&v. 

Foto’s ©TruiensNieuws