Sint-Truiden zet zich de komende jaren verder op de kaart als een aangename woonstad waar iedereen zich thuis voelt. Met een doordachte woonvisie zet het lokaal bestuur de basisprincipes uit voor een innovatief woonbeleid dat inspeelt op de uitdagingen van morgen.

Sint-Truiden wil verder doorgroeien tot een veilige, groene en leefbare gezinsstad. Hiervoor trekt het stadsbestuur 81 miljoen euro aan investeringen uit. Dat werd vorige week bekendgemaakt.

Woonbeleid wordt hierbij een speerpunt. Om de uitdagingen op dit vlak slim aan te pakken en mensen te stimuleren om in Sint-Truiden te komen wonen en er ook te blijven, heeft de stad een woonvisie opgesteld. Die werd goedgekeurd op de gemeenteraad van maandag 9 december.


Hierin brengt het lokaal bestuur inzichten uit verschillende beleidsdocumenten (het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het bestuursakkoord 2019-2024,…) samen, om vandaaruit de krijtlijnen uit te zetten voor het toekomstbeeld van Sint-Truiden als aantrekkelijke woonstad voor de regio.

Leidraad

“De woonvisie vormt als het ware de leidraad om van Sint-Truiden tegen 2050 dé gezins- en familiestad van Haspengouw te maken”, vertelt schepen van Wonen Jelle Engelbosch. “Wonen in de binnenstad en de dorpskernen zal daarom aantrekkelijker gemaakt worden, met aangename buurten en opgewaardeerd erfgoed. Daarnaast zal het huidige patrimonium ook maximaal geactiveerd worden, met renovaties en energiezuinige ingrepen. De toepassing van het sociaal beheerrecht moet eigenaars hier onder meer toe aanzetten. Ook zullen we ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare gezinnen met kinderen vlotter naar een woning kunnen worden toe geleid.    “De woonvisie is als het ware een plan om het woonaanbod af te stemmen op maatschappelijke evoluties, zoals vergrijzing en klimaatverandering, en de dienstverlening voor inwoners te optimaliseren. Zo kunnen we gericht de juiste keuzes maken in functie van wat nodig is om Sint-Truiden op de kaart te zetten als toekomstgerichte woonstad”, besluit burgemeester Veerle Heeren

Lat ligt voor Groen te laag in nieuwe woonvisie van Sint-Truiden

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor iedereen moet de doelstelling zijn van een toekomstgerichte kijk op wonen. Dat vinden we maar voor een deel terug in de kersverse ‘Woonvisie Sint-Truiden 2020-2050’. Het is nog maar de vraag of dat deel ook op het terrein gaat waar gemaakt worden.

De stad Sint-Truiden engageert zich in haar Woonvisie 2020-2050 om eigenaars te stimuleren hun woning op de sociale huurmarkt te verhuren. Raadslid Peter van Dam: “Daar zijn we als Groen uiteraard verheugd om. We vragen ons wel af hoe het bestuur dit gaat realiseren”.

Het project op de Sint-Anna site waar mensen met verschillende sociale achtergronden gehuisvest zullen worden is een goede evolutie net als het opstarten van doorgangswoningen, iets waar Groen al langer op aandringt.

“Wat we vooral missen in deze woonvisie is een verdere uitbouw van de sociale huisvesting”, beklemtoont Peter van Dam, “onze stad heeft wachtlijsten voor sociale woningen die een stuk langer zijn dan die van andere Limburgse gemeenten. Het huidige bestuursakkoord stelt nochtans  uitdrukkelijk dat ‘iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd’. Om dat waar te maken moet er dringend werk gemaakt van meer sociale woningen, de voorgeschreven 9% zijn in Sint-Truiden totaal onvoldoende.”.

Een lichtpunt is wel dat het stadsbestuur de meerwaarde inziet van groen in de woonomgeving.