Bij de politie is een officiële klacht neergelegd tegen vier zorgkundigen die actief waren in het Truiense Woonzorgcentrum Villa Rosa. De feiten kwamen in april dit jaar aan het licht maar nu pas wordt een klacht neergelegd en dat niet door leidinggevenden van OCMW of Zorgbedrijf maar door derden.

Een kleine groep zorgkundigen richtte anderhalf jaar geleden een besloten Messengergroep op.  Hierin plaatsten ze vernederende foto’s van dementerende bejaarden uit het woonzorgcentrum.
Fractieleider sp.a Filip Moers reageert hevig op de berichtgeving:

“Wij hoorden ook al enige tijd geruchten en hebben al op maandag 11 juni 2018 uitleg gevraagd via het college van burgemeester en schepenen en via het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).Wij werden van het kastje naar de muur gestuurd en kregen geen antwoorden.
Ondertussen hebben we heel wat gesprekken gehad maar niemand wou, uit angst voor represailles, officieel verklaringen afleggen.’

Gunther Leenen (Foto Belang van Limburg)

De bewijzen werden nu toch aangeleverd door Gunther Leenen (Voorzitter van Sterk Sint-Truiden) die samen met zijn politieklacht een geluidsopname neerlegde met de bekentenis van een van de daders. Juridisch gezien kan hij deze niet overmaken aan deze of andere redacties:
‘De geluidsopnames zijn deel van de bewijslast tegen de daders. Ik kan die niet zomaar aan de media geven.,’ zegt Leenen.

OCMW-Voorzitter Pascal Monette ontkent enige kennis van het voorval en noemt heel het gebeuren politiek gestuurd. Hij reageerde vandaag in Het Belang van Limburg:[1]

“Ik heb hiervan geen weet. Vandaag heeft iedereen een smartphone. Ik kan niet verhinderen dat iemand foto’s van derden verspreidt. Als ik daar een klacht over ontvang, dan zal ik zeker ingrijpen….

Op de vraag of de personeelsleden bij hem zijn geroepen voor een gesprek, antwoord Monette het volgende:

‘Ik mag spreken met mijn personeel en duidelijk stellen op welke manier ze hun werk moeten doen….

Na een paar kritische opmerkingen van de journalist haalde Monette scherp uit naar de Truiense oppositie:

‘Twee maanden geleden heb ik hierover al vragen gekregen. Mijn enige bekommernis als OCMW-voorzitter is het welzijn van de ouderen. Maar ik heb de indruk dat dit verhaal politiek gestuurd is. De verkiezingen komen eraan. Ik denk dat sommige mensen er een genoegen in scheppen om mij kapot te maken als politicus.”

 

Gunther Leenen , die de klacht neerlegde om persoonlijke redenen is niet opgezet met de uitspraken van de OCMW-Voorzitter:

‘Mijn grootmoeder is verzorgd geweest op deze afdeling door sommige van de betrokkenen. Deze feiten overtreffen de politiek.’

Leenen heeft geen spijt dat hij de klacht heeft neergelegd:

“De zorgverleners hebben zelf ontslag genomen, dit betekent dat zij geen C4 hebben waarin staat waarom zij zijn vertrokken. Zij kunnen dus zonder problemen werk vinden in een andere zorginstelling en hun activiteiten voortzetten. Dat kan  toch niet! Uit respect voor de slachtoffers en hun familie moet er duidelijkheid komen.”

Oppositiepartij N-VA Sint-Truiden ondersteunt de oproep van Leenen en meent dat in deze situatie er onmiddellijk contact had moeten worden opgenomen met de politie.
Sp.a Sint-Truiden vraagt ondertussen verduidelijking van het schepencollege en dat zij een officiële klacht zouden indienen bij de politie. Zij vragen ook interne onderzoeken en stappen zelfs met dit dossier naar hun collega’s van het Vlaams Parlement zodat Minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin, Jo Vandeurzen dit dossier persoonlijk zal bekijken.

 

Team TN volgt het dossier op.

 

[1] Citaten Pascy Monet uit Het Belang van Limburg 19/07/2018