Op 11 juli 1302 versloeg een Vlaams “boerenleger” de Franse elitetroepen in het Groeningeveld bij Kortrijk. De Guldensporenslag was geboren naar aanleiding van de honderden vergulde sporen van Franse ridders die zouden gevonden zijn op het slagveld.

Hendrik Conscience en Leopold II wakkerden dit patriotisme aan, en zo werd “De Leeuw van Vlaanderen” de Vlaamse Leeuw. Zelfs Albert I deed beroep op de Vlaamse strijdlust bij zijn oproep in 1914: “Gedenkt Vlamingen, den Slag der Gulden Sporen, en gij, Luikerwalen de zeshonderd Franchimontezen”.

De Engelsen waren economische vrienden
De graaf van Vlaanderen Gewijde van Dampierre, was rond 1300 een zeer ontrouwe leenman van de Franse koning, in feite bijna even machtig dan Filips IV, omdat Vlaanderen een bloeiende economie had, de lakenindustrie. Voor die industrie waren de Vlamingen afhankelijk van de Engelsen voor de levering van wol, en laat het nu net op die Engelsen zijn dat de Franse koning erg boos was. En dus ook op zijn vriendjes.

    11 juli 1302
Om die pretentieuze Vlamingen eens een lesje te leren, trok de Franse koning met een leger Vlaanderen binnen. Handelaars en ambachtslui voelden nattigheid, jutten hun adellijke bestuurders op. De Leliaards, de Fransgezinde notabelen in de Vlaamse steden, kregen het hard te verduren. Tijdens de Brugse Metten op Goede vrijdag in 1302 werden ze in groten getale uitgemoord. Robrecht van Artois arriveerde met 8.500 goed uitgeruste Franse militairen, een eliteleger, waaronder 2.700 adellijke ruiters en hun schildknapen, in de Groeningevlakte en stond daar tegenover 10.000 Vlaamse strijders waaronder 270 ridders. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat er ook Brabanders, Lonenaren, ridders uit Duitsland en Zeeland, troepen uit Namen en Henegouwen aanwezig waren. Naar verluidt zijn de Lonenaren (wij dus) er niet helemaal geraakt omdat ze het tijdens hun voettocht naar Kortrijk in Brabant de bloemetjes iets te enthousiast buiten gezet hadden.

 

Bourgondiërs
Uiteindelijk wordt de Franse koning ondanks de nederlaag van 11 juli 1302, weer de baas, betalen de Vlamingen zich blauw aan boetes en worden ze uitgehuwelijkt aan de Bourgondiërs. De enige dochter van Lodewijk van Male, Margaretha van Male, werd uitgehuwelijkt aan Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, en zo werden we ongemerkt … Bourgondiërs

Romantiek en patriotisme
In 1390 is er voor het eerst sprake van 500 gulden sporen in de OLV-kerk in Kortrijk, maar dat is twijfelachting, want ondertussen waren de Franse troepen daar al een paar keer langs gekomen. Het was Hendrik Conscience die met zijn boek “De Leeuw van Vlaanderen” het Belgisch patriotisme van de Vlamingen wilde aanwakkeren, hierin gesteund door Leopold II. Wie het boek nog niet gelezen of de film gezien heeft: het is een romantisch verhaal, een verheerlijking van de Vlamingen maar staat bol van de historische onjuistheden. Maar hij nam het op voor de Vlamingen. In zijn voorwoord vraagt Conscience respect voor de Nederlandse taal en voor de Vlamingen binnen de Belgische staat, “die men niet tot Walen mag maken.”
De beroemde slag van 1302 was niet meer dan een machtsstrijd tussen twee Franssprekende edellieden: de Graaf van Vlaanderen en de koning van Frankrijk, waarbij de graaf maar al te graag de steden voor zijn kar spande die hun commerciële belangen wilden vrijwaren.

 

Maar in de geschiedenis is er nog veel meer op symbolen gebaseerd. Dus, allemaal een zalige Vlaamse feestdag. En vandaag hebben jullie congé. Niet omdat het de Vlaamse feestdag is, maar … omdat het zaterdag is! Zo belangrijk is deze feestdag!