Het autonome gemeentebedrijf van de stad Sint-Truiden, AGB Patri, krijgt financiële middelen om het openbare stadspatrimonium te beheren. Ook de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve, recreatieve of toeristische activiteiten vallen onder haar bevoegdheid. En daar is best wel veel geld mee gemoeid. “Het wordt een slechte gewoonte van de Truiense bestuurders om de financiële rekeningen niet te doen kloppen”, zegt gemeenteraadslid Peter van Dam (foto). Wie er in de fout ging is momenteel niet duidelijk.

Op de vergadering achter gesloten deuren werd de jaarrekening van AGB Patri gepresenteerd. Dat gaat al gauw over miljoenen euro’s. “De boekwaarde van eigendommen bedraagt meer dan 8,5 miljoen euro. En daar zat een fout in van 390.973,20 euro”, weet gemeenteraadslid Peter van Dam (Groen Sint-Truiden). Na enig cijferwerk door van Dam blijkt dat de jaarrekening van Patri niet in overeenstemming is met die van de bedrijfsrevisor. “Het is de zoveelste fout in het zeer hobbelige financiële parcours van het stadsbestuur. Eerst moeten we het stadsbestuur terechtwijzen op een fout van 2,5 miljoen euro. Dan schiet de gouverneur de erostaks aan flarden. Nu, dit weer.” Van Dam betreurt dat het schepencollege haar werk niet grondig doet. “Bestudeer alsjeblief toch jullie dossiers. Zit de fout nu bij de bedrijfsrevisor of bij de stad? Zijn er foute cijfers doorgegeven?”

Genant

Het wil maar niet lukken met het financieel bestuur van de stad Sint-Truiden. Na een aantal klachten bij de Limburgse gouverneur – een unicum in Limburg – is dit het zoveelste financiële débâcle. Voorzitter Bert Stippelmans (cd&v) was niet aanwezig waardoor volgens politieke waarnemers er ruimte kwam voor democratisch debat. Maar schepen Jelle Engelbosch (N-VA) – schepen van Financiën Jo François (N-VA) was eveneens afwezig – pikte de kritiek niet. Hij vond het niet kunnen dat financieel directeur Luc Vandyck aangevallen werd door van Dam. Die verontschuldigde zich maar bleef wel met zijn vragen zitten. Daarin bleek hij niet alleen te staan. Ook bij de leden van de meerderheid was er onzekerheid over het financiële reilen en zeilen. Daarom oordeelde Serge Gummieny (Open Vld) dat het beter was om het punt af te voeren.

AGB Patri zal haar huiswerk moeten overdoen, en opnieuw haar jaarrekening moeten voorleggen.

(Foto: Raadslid Peter van Dam van de partij Groen uit Sint-Truiden vond de afgelopen maanden nog fouten in jaarrekeningen – ©Rudi De Cock)