Er klinkt snoeiharde kritiek van oppositiepartij Vooruit na het lezen van het rapport van Audit Vlaanderen. “Uit dit rapport blijkt dat Jelle Engelbosch de deontologische code maar liefst drie keer heeft geschonden”, zegt Gert Stas (Vooruit). En voor de Truienaren is het nu echt wel genoeg geweest, blijkt uit de massale reacties op sociale media en in berichten naar TruiensNieuws. Enkelen hingen een spandoek op dezelfde brug boven de Haspengouwlaan (foto) met dezelfde vraag als in augustus. Alleen de naam ‘Veerle’ werd vervangen door ‘Jelle’. Burgers roepen op om een vernieuwd bestuur te installeren met jonge, onbesproken mensen.
  • Sint-Truiden, vrijdag 14/10/2022 – 19.50 uur

Het leek goed te gaan deze week met de stad Sint-Truiden en een positief beeld dankzij Toni Coppers en Simon Mignolet. Maar vrijdag werd het rapport van Audit Vlaanderen (AV) over de mogelijke belangenvermenging van toenmalig schepen, nu burgemeester Jelle Engelbosch, gedeeld met de gemeenteraadsleden. Het onderzoek kwam er nadat Gert Stas (Vooruit) met zijn partij een dossier had samengesteld en ingediend.

“Het rapport toont dat onze ongerustheid in verband met de vastgoedtransacties van de heer Engelbosch gerechtvaardigd was”, verklaart fractieleider Gert Stas in een reactie op de inhoud van het rapport. “Audit Vlaanderen bevestigt over de hele lijn onze bevindingen en diept deze nog verder uit met eigen onderzoek. De resultaten zijn zeer onrustwekkend.” Zo blijkt bij de verkoop van het woonuitbreidingsgebied door de Kerkfabriek van Velm het bestuur van de Kerkfabriek misleid te zijn. Gert Stas verduidelijkt: “De onderhandse verkoop is illegaal en de grond werd minstens 42% onder de prijs geschat. Telkens ten voordele van schepen Jelle Engelbosch.”

Unieke positie  

“Audit Vlaanderen (AV) stelt in het rapport dat Engelbosch voor zichzelf een unieke positie creëerde om het betrokken perceel met de inherente ontwikkelingsmogelijkheden aan te kopen”, vervolgt Stas. “Voorts stellen zij ‘minstens een schijn van belangenvermenging’ vast en een gebrek aan ‘integer en transparant’ gedrag.  AV stelt dat de schepen zo de deontologische code op maar liefst drie plaatsen heeft geschonden (artikel 1, 8 en 34). Bovendien heeft AV het auditrapport aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) bezorgd. Zij doen dat enkel als zij vaststellen dat er mogelijk strafbare misdrijven zijn gepleegd. Verder onderzoek is dus nog steeds nodig”, aldus Stas.

Spandoek

Voor veel Truienaren is de maat nu vol, zo mogen we toch afleiden uit de vele reacties. Daar waar bij Veerle Heeren na het eerste schandaal nog een deel van het publiek haar bleef steunen, kookte het potje bij heel wat kiezers toch over bij het tweede en derde schandaal. “En dit schandaal er nog eens bovenop is teveel. Ik wil gaan stemmen”, klinkt het hier en daar. Actievoerders hingen alvast een spandoek op bovenop de brug van de Haspengouwlaan. “Veerle is moeten gaan. Jelle nu ook”, klinkt het daar. Anderen pleiten voor een jong en onbesproken bestuur. Nog anderen willen op de gemeenteraad van 24 oktober hun ongenoegen gaan uiten. Zij noemen deze coalitie van cd&v, N-VA en Open Vld de ‘sjoemelcoalitie’. Die proberen altijd mekaar maar in te dekken”, luidt het.

Nieuwe politieke cultuur

Eerder deze maand en vrijdag herhaalde waarnemend burgemeester Engelbosch in een reactie dat hij onschuldig is en dat niemand schuldig is tot het tegendeel bewezen is. Maar het rapport wordt door de coalitiepartners en de oppositie enigszins anders gelezen. Zelfs voor de coalitiepartners cd&v en Open Vld bevindt Engelbosch zich nu in een lastig parket. (Zie extra artikel onderaan)

Voor Bink-met-de-Pet is het sowieso genoeg geweest. Lezers betreuren dat ‘de oude krokodillen’ maar aan hun stoel vastgeplakt blijven zitten en vragen een nieuw bestuur met jonge, onbesproken mensen. Wie dichterbij de politiek staat durft daar ook namen op te plakken: Basile Moyaerts en Carl Nijssens (beiden cd&v) en Laurien Bamps (Open Vld), die onlangs ontslag nam en met veel teleurstelling uit de Truiense politiek stapte. Verder is er Groen die als partij een onbesproken blazoen heeft. Ook de jongere generatie bij Vooruit zoals Eddy El Herbouti en Gert Stas worden genoemd. Die laatste stelt: “Dit is het zoveelste voorbeeld van een schepencollege waarin het moreel kompas totaal zoek is. Het is hoog tijd voor een echte politieke cultuuromslag in Sint-Truiden. Uiteindelijk is het aan de huidige CD&V, Open Vld en N-VA om hier een duidelijk signaal te geven. Zoals Jelle Engelbosch het zelf al aangaf, heeft de stad nood aan rust. Dan houdt hij beter de eer aan zichzelf”, besluit Stas.

In beeld bovenaan: het spandoek van Truienaren die spreken over de ‘sjoemelcoalitie’ – ©TruiensNieuws

Lees in verband hiermee ook het stuk hieronder:

Burgemeesterssjerp Engelbosch op de helling door rapport Audit Vlaanderen