Bijna één jaar geleden startte startte de gemeenteraad van Sint-Truiden een tuchtprocedure ten aanzien van de Financieel Directeur van de stad. De aanleiding was een lening van 65.000 euro aan oud-burgemeester Jef Cleeren waar niemand van afwist. De toen opgerichte tuchtcommissie beslist nu om met terugwerkende kracht vanaf april de financieel directeur te ontslaan. Het college van burgemeester en schepenen legde eveneens een strafklacht neer bij de onderzoeksrechter.

De Tuchtcommissie waarin gemeenteraadsleden zetelen hebben op basis van het onderzoek door Audit Vlaanderen en een onderzoek door de tuchtonderzoeker een beslissing genomen ten aanzien van de financieel directeur van de stad. “De tuchtcommissie is op heden niet geïnformeerd over de inhoud van het gerechtelijk onderzoek”, zegt Serge Gumienny, voorzitter van de tuchtcommissie. “De tuchtcommissie heeft geoordeeld dat de feiten die door de onderzoeken aan het licht gekomen zijn, kunnen beoordeeld worden als tuchtfeiten. Daarbij heeft ze gebruik gemaakt van de deontologische verplichtingen omschreven in de deontologische code van de stad Sint-Truiden. Op basis hiervan heeft de heer Vandijck volgens de commissie verschillende beroepsplichten geschonden. Daarenboven zijn er een aantal elementen bezwarend bij de feiten die hem worden verweten.” Verder spreekt Gumienny over een vertrouwensbreuk omdat de feiten als zeer ernstig worden beschouwd. “We zien niet in hoe deze man nog verder kan functioneren binnen het stadsbestuur”. De financieel directeur wordt nu met terugwerkende kracht ontslaan vanaf 25 april. De man werd eerder al geschorst nadat bleek dat oud-burgemeester Jef Cleeren een lening had gekregen van de stad. Volgens de tuchtcommissie zijn ook voor minstens 8 miljoen euro uitgaven aan het licht gekomen waarvoor geen verklaring is.