De stad Sint-Truiden heeft een boete gekregen van 128.000 euro wegens het niet betalen van een btw-bedrag van 1.280.000 euro bij de bouw van de Gazometerparking. Dat nieuws werd ons gemeld door oppositiepartij Vooruit. De ironie wil dat de hete aardappel nu wordt doorgeschoven naar schepen François van N-VA, de partij die zich destijds in de oppositie nog fel verzet had tegen het Gazo-verhaal.

Op de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Agost, het stadsorgaan dat verantwoordelijk is voor stadsontwikkeling, werd op 25 mei het jaarverslag van 2021 voorgelegd. Oppositiepartij Vooruit ontdekte daarin dat er een btw-bedrag van 1.280.000 euro niet werd betaald, met een fikse boete als gevolg. Gert Stas (Vooruit) reageert: “De belastinginspectie legde de stad eind 2021 een boete van 256.000 euro op. Die werd na onderhandelingen gehalveerd tot 128.000 euro. Die boete was absoluut te vermijden. Ik vind dat nog steeds een stevig bedrag voor het armlastige en door schulden geplaagde Sint-Truiden. Bovendien wijst dit voorval nog maar eens op het onvermogen van het stadsbestuur om op een verantwoorde manier om te gaan met ons geld. Dit is toch wraakroepend.” De partij Vooruit verzette zich destijds tegen het Gazometerproject. Ook toenmalig oppositiepartij N-VA, kantte zich tegen wat toen een luxeproject werd genoemd met zware financiële consequenties.

Kotsbeu

Maar diezelfde N-VA zit nu in de bestuursmeerderheid. Als het over financiële kwesties gaat zijn alle ogen gericht op schepen Jo François (N-VA). Schepen Jelle Engelbosch (N-VA) vindt dat het nu genoeg is geweest. Hij reageert boos aan de telefoon op zijn coalitiepartners cd&v en Open Vld. Jelle Engelbosch: “Het klopt dat in de vorige legislatuur cd&v en Open Vld de Gazosite aan het station hebben gebouwd. Onze tegenkantingen toen vanuit de oppositie bleken achteraf terecht. Lage huurcontracten, onderhoudskosten en schoolinrichting op kosten van de stad, geen visie rond parkeerbeleid,… het project zadelt de stad op met een gigantische jaarlijkse kost en de overheid stelde inderdaad vragen rond de btw-recuperatie en beperkte, na onderhandeling, de boete tot de helft.”

Voor Engelbosch wordt het tijd dat ook andere beleidsvoerders hun verantwoordelijkheid nemen. Schepen Engelbosch: “Ik pik het niet dat Jo Francois, als huidige schepen van Financiën, telkens de kastanjes uit het vuur moet halen voor alles waar hij in het verleden vanuit de oppositie voor waarschuwde. Het is zo met dit Gazoverhaal, het is zo met het wurgcontract van het zwembad en bijhorende personeels- en parkingperikelen, het is zo met de Trud’Ortaks, en ik kan nog wel even door gaan. Voor alle duidelijkheid: ik ben tevreden met het parcours dat we met deze coalitie aan het afleggen zijn. We zijn een ondernemende bestuursploeg en pakken samen dingen aan die decennialang zijn verwaarloosd. Maar vergissingen uit het verleden of onpopulaire collegebeslissingen continu in de nek van de N-VA duwen ben ik kotsbeu”, besluit een furieuze Engelbosch.

Twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen stijgt de spanning stilaan in Sint-Truiden.