De Limburgse deputatie heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sport- en recreatievelden’ geschorst. Er wordt gevreesd voor juridische procedures en er moet opnieuw een openbaar onderzoek plaatsvinden. De Alkense bestuursmeerderheid (N-VA en Groen) reageert verontwaardigd. “De deputatie torpedeert daarmee de ontwikkeling van een nieuwe voetbalsite voor fusieclub KFC Alken. Ze is gesteund op puur politieke motieven”, zeggen burgemeester Penxten en schepen Vroonen.

“De doorgevoerde wijzigingen door het Alkens bestuur bevatten belangrijke aanpassingen in het kader van de stedenbouwkundige voorschriften”, reageert gedeputeerde Inge Moors (cd&v). “Die wijzigingen kunnen aanleiding geven tot juridische procedures. Enkel via een nieuwe publieke raadpleging (openbaar onderzoek, nvdr.) kan er duidelijkheid gegeven worden door het gemeentebestuur.”
Burgemeester Penxten (N-VA ) en bevoegd schepen Vroonen (Groen) klinken verontwaardigd. Zij reageren fel: “De Limburgse deputatie heeft motieven gezocht en gevonden om het plan te schorsen. Dat is om meerdere redenen opvallend. De eerste versie van het RUP kreeg geen opmerkingen van de provincie en van de bevoegde gedeputeerde Inge Moors (CD&V). Ook deze keer adviseerde de provinciale Directie Omgeving en zijn verschillende afdelingen (water, mobiliteit, stedenbouw, nvdr.) gunstig. Deze beslissing steunt op puur politieke motieven en schaadt de toekomst van het jeugdvoetbal in onze gemeente. De deputatie torpedeert de ontwikkeling van een nieuwe voetbalsite.”

Het RUP ‘Sport- en recreatievelden’ heeft een lange voorgeschiedenis in Alken. Een fusie van drie plaatselijke voetbalclubs tot KFC Alken lag in 2017 mee aan de basis om één grote, nieuwe voetbalsite op één locatie te bouwen. Er is ruim drie jaar gewerkt om het hele opzet te doen slagen. Het RUP voorziet de nodige, nieuwe voetbalvelden op een deelgebied tussen de expresweg N80, de Stationsstraat en de Broosveldstraat.

Machtspolitiek van cd&v en Open Vld

Open Vld en cd&v zitten als oppositie nu in het oog van de storm. Schepen Vroonen reageert fel: “De ruimtelijke planners en juristen van de provincie Limburg schrijven in hun advies in vette letters: ‘Er zijn geen elementen die aanleiding geven tot schorsing.’ Het gaat hier dus louter om politieke beslissing op initiatief van Open Vld en cd&v.  Niets meer, niets minder. Na drie jaar voorbereiding, waarbij de Dienst Omgeving en de Dienst Water en Domeinen van de provincie mee aan de kar getrokken hebben, zelfs enthousiast waren over het resultaat, richt de deputatie de duim gewoon naar omlaag. Ze lachen hun eigen ambtenaren uit. In de argumentatie van de Deputatie vinden we geen enkel punt van kritiek op de inhoud van ons RUP-dossier. De mobiliteit en waterhuishouding worden als opgelost beschouwd.” Burgemeester Marc Penxten (N-VA) vult aan: “Open VLD heeft in de gemeenteraad op vele manieren geprobeerd om het RUP tegen te houden, maar ze heeft niet kunnen overtuigen. Hun raadslid Igor Philtjens heeft dan maar zijn mandaat als gedeputeerde gebruikt om het RUP in het algemeen en de nieuwe voetbalsite voor KFC Alken in het bijzonder te torpederen. Dat er politieke redenen meespelen is meer dan duidelijk.” Vroonen besluit: “Als de provincie belang hecht aan jeugdvoetbal, dan stel ik voor dat ze zelf haar verantwoordelijkheid neemt en op korte termijn een provinciaal RUP jeugdvoetbal opstelt, die bevoegdheid heeft ze wel. Door de beslissing van de Limburgse deputatie verliest iedereen in dit dossier. De club, de toekomstige voetballertjes, het provinciaal voetbal, het sportbeleid, Alken. De ruimtelijke wanorde blijft bestaan. CD&V en Open VLD dragen hierin een zware verantwoordelijkheid, zowel lokaal als provinciaal. We hebben onze externe juristen de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke manier we de politieke en onrechtmatige beslissing van de deputatie juridisch kunnen aanvechten.”

(In beeld: schepen Fran Vroonen (Groen) en burgemeester Marc Penxten (N-VA) op de Broosveldsite – Het plan waar jaren aan gewerkt is is nu geschorst door de Limburgse Deputatie – ©Rudi De Cock)