Rekenhof publiceerde verleden week de lijst met overzicht van mandaten.

Het Rekenhof publiceerde op 11 augustus de lijst met overzicht van mandaten 2016. Hier volgt een overzicht van de leden college van burgemeester en schepenen Van stad Sint-Truiden. gecumuleerde mandaten, Veerle Heeren 3...

Lees verder