8 maanden na de gemeenteraadsbeslissing om zone 30 door te voeren in de binnenstad, komt meerderheidspartij Open VLD terug op zijn beslissing. Burgemeester Veerle Heeren, Schepen Bert Stippelmans en Schepen Pascal Vossius besliste daarom om een proefproject te starten.

De beslissing voor het invoeren van de zone 30 was thans al lang genomen en werd in de gemeenteraad goedgekeurd door alle politieke partijen, buiten N-VA. Deze laatste onthielden zich omdat zij de voorgestelde zone 30 te uitgebreid vonden. Vandaag reageerde David Engelbos, voorzitter Open VLD Sint-Truiden, op de uitvoering van de beslissing.
“We merkten dat niet alleen in de stadskern maar ook op de invalswegen borden voor het aanduiden van een zone 30 werden geplaatst. Dit willen we graag weer met onze coalitiepartner bespreken.”
Schepen Stippelmans die eerder nog op zijn strepen bleef staan en zei dat vanaf 1 september de zone 30 definitief van kracht ging, besliste nu mee om een proefproject in te voeren. Burgemeester Veerle Heeren stelt dat verkeersveiligheid een topprioriteit voor de gemeente blijft maar het gemeentebestuur eerst wil peilen naar het draagvlak van deze beslissing.

Na het proefproject  (dat ingaat vanaf maandag 6 augustus) zullen de resultaten worden besproken op de gemeenteraad, waar de definitieve beslissing zal worden genomen. Gezien deze beslissing al werd goedgekeurd door de meerderheidspartijen is het vreemd dat zij nu terugkomen op hun stappen. Over de duur en kostprijs van het proefproject is nog geen informatie vrijgegeven.

Team TN volgt het verder op.