De eigenaars van de leegstaande houtrot-appartementen zullen elk jaar opnieuw een vrijstelling moeten aanvragen om de krotbelasting van 2.300 euro én hoger te ontlopen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Diependaele (N-VA) aan Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove (Vooruit). “Dit voedt alleen maar de anti-politiek”, zucht Vandenhove in een reactie.

Vorige week voerde Ludwig Vandenhove (Vooruit) de druk op in het dossier van de houtrot-appartementen in Sint-Truiden toen bleek dat de bewoners, die nu al maanden verplicht elders dienen te wonen, van de stad en van de Vlaamse Overheid nog steeds rekeningen krijgen aangesmeerd. Het stadsbestuur van Sint-Truiden draaide inmiddels bij en zette de huisvuilbelasting voor de getroffen eigenaars van de leegstaande appartementen stop. Maar Vandenhove haalt zijn slag niet volledig thuis. In een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) vroeg de oud-burgemeester een langdurige oplossing voor de benadeelde eigenaars inzake de jaarlijkse taks van 2.300 euro in de bus voor leegstand. Zij kunnen wel een vrijstelling aanvragen, maar dreigen het jaar daarop opnieuw en zelfs een hoger bedrag te zullen moeten betalen.

In zijn antwoord zegt de minister dat hij niet kan ingaan op de vraag van Vandenhove. “De vrijstellingen moeten beperkt blijven in de tijd zodat de initiële bedoeling van de inventarisatie, namelijk een stimulans om zo snel mogelijk te herstellen, gewaarborgd blijft”, aldus Diependaele. “Het Agentschap stuurt bovendien jaarlijks een herinnering, nog voor de heffing in de bus valt. Maar ook daarna kan er bezwaar aangediend worden. De vrijstelling kan eenvoudig online aangevraagd worden.”

Anti-politiek

“Ik neem hier akte van”, reageert een teleurgestelde Vandenhove. “De minister wil dus geen uitzondering voorzien. Hij wil het decreet niet wijzigen zodat er in de toekomst ambtshalve vrijstellingen zouden kunnen verleend worden als gelijkaardige gevallen zich voordoen. De getroffen inwoners van residentie Platanus zullen dus jaarlijks een uitzondering moeten blijven aanvragen om ontlast te worden van de krotbelasting. Nochtans is het deze minister die dubbel bevoegd is voor én de heffing via de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) én de plaatsing op de inventaris van de appartementen via Wonen Vlaanderen. Zijn antwoord wordt door de getroffenen beschouwd als Kafka en voedt volgens mij de anti-politiek”, aldus Ludwig Vandenhove.

Foto ©Rudi De Cock