Frequente metingen in de Limburgse onbevaarbare waterlopen wijzen uit dat in bepaalde stroomgebieden het waterpeil kritisch laag staat! In overleg met de betrokken partners vaardigt de gouverneur een beperkt #captatieverbod uit vanaf 5/7/2019 en dit blijft van kracht tot het officieel opgeheven wordt (per politiebesluit).

🚫 Verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen in de volledige gemeente Gingelom, in de stad Sint-Truiden en de gemeente Heers, beiden ten zuiden van de N3 (stroomgebieden van de Melsterbeek, de Molenbeek, de Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk) én in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel.

✅ Uitzondering 1: voor drinkwater van vee dat buiten staat

✅ Uitzondering 2: beperkt capteren als aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

➡️ Besluit en FAQ via www.crisis-limburg.be/droogte