Op maandag 14 februari 2022 gaan de werken aan de Bloemenstraat van start. De werken beginnen met de aanleg van de gescheiden riolering. Er wordt gestart aan de rotonde β€˜Blijde Hoek’ en van daar wordt er vervolgens opgeschoven richting Notelarestraat.
πŸ“ FASE 1: rotonde – Kortestraat
De werken beginnen vanaf de rotonde en bereiken tegen 1 april 2022 het kruispunt met de Kortestraat. Deze werkzone is in deze periode volledig afgesloten, uitgezonderd bewoners. Er geldt tweerichtingsverkeer om de bereikbaarheid van de woningen te garanderen. Afhankelijk van waar men op een bepaald moment aan het werk is, zal een woning bereikbaar zijn vanaf de rotonde of vanaf de Notelarestraat. Na de rioleringswerken zal dit deel van de Bloemenstraat vanaf de rotonde bereikbaar zijn voor plaatselijk verkeer d.m.v. een tijdelijke steenslag- of asfaltverharding.
πŸ“ FASE 2: Notelarestraat – Kortestraat
In de paasvakantie, vanaf maandag 4 april 2022, start de aannemer met de rioleringswerken t.h.v. Basisschool De Bron. De rioleringswerken t.h.v. de school zullen dus afgerond zijn wanneer de school na de vakantie hervat. Daarna wordt er verder gewerkt tussen de Kerkstraat en de Kortestraat. Plaatselijk verkeer heeft doorgang d.m.v. een tijdelijke steenslag- of asfaltverharding.
πŸ“ VERDERE VERLOOP DER WERKEN
Na de rioleringswerken, gaan de nutsmaatschappijen hun leidingen (water, elektriciteit en telecommunicatie) verplaatsen en vernieuwen. Daarnaast wordt de openbare verlichting vernieuwd. Deze werken situeren zich in de stoepen en duren van mei tot het bouwverlof (11 juli). De Bloemenstraat blijft dan bereikbaar voor plaatselijk verkeer d.m.v. de tijdelijke steenslagverharding. Na het bouwverlof (1 augustus) komt de aannemer opnieuw ter plekke voor de aanleg van de wegenis en de afwerking. Hierover wordt later specifiek gecommuniceerd. Als alles volgens plan verloopt is het einde van de werkzaamheden voorzien eind november. Bovenstaande timing geldt onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
πŸ“ SCHOLEN
Voor de veiligheid van iedereen wordt uitdrukkelijk gevraagd om geen kinderen meer voor de schoolpoorten in de Bloemenstraat af te zetten. De scholen gaan dit ook communiceren naar de ouders.
Basisschool De Eik en ’t Appeltje zijn bereikbaar via de toegangen Zonneveldweg en Kortestraat.
Voor basisschool de Bron wordt tijdens de volledige duur der werken een knip voorzien bij het begin en het einde van de schooltijd. Dat betekent dat er voor de schoolpoort geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is tussen 8u30 en 9u00, alsook tussen 15u30 en 16u00.
Basisschool De Bron en ’t Fonteintje zijn bereikbaar via het Dorpsplein.
Aan het park wordt een tijdelijke zone ingericht voor kortparkeren en kiss & ride. De school voorziet hier de nodige begeleiding. Nadat de kinderen zijn afgezet of opgehaald, rijdt men opnieuw weg via het Dorpsplein. De werfzone Bloemenstraat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
πŸ“ OMLEIDING
Tijdens de werkzaamheden zal de Bloemenstraat enkel toegankelijk zijn voor bewoners. Van 14 februari tot eind maart geldt dit voor het gedeelte tussen de rotonde en de Kortestraat, nadien voor de volledige Bloemenstraat. Het eenrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven zodanig dat alle woningen steeds bereikbaar zijn.
Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de gewestwegen N754-Dorpsstraat en N777-Vloeiherkstraat en dit in beide richtingen. Verkeer richting de sporthal, de Kortestraat, Blokenstraat en Solveld volgt een omleiding via de Appeystraat.
Fietsers kunnen gebruik maken van de Stokstraat.
πŸ“ STOKSTRAAT
De Stokstraat wordt gedurende de werken afgesloten ter hoogte van de Dorpsstraat. De Stokstraat is immers niet geschikt om alle doorgaand verkeer veilig te verwerken. Door de straat af te sluiten wordt het doorgaand verkeer verplicht de omleiding te volgen. De verkeersluwe Stokstraat vormt op deze manier een veilige fietsroute richting het centrum. Of er na openstelling van de Bloemenstraat nog maatregelen nodig zijn in de Stokstraat zal in de loop van de komende maanden in overleg met de omwonenden bekeken worden.
πŸ“ DE LIJN
Bussen van de Lijn blijven rijden via de Dorpsstraat, zoals dit reeds langer het geval is.
πŸ“ HANDELAARS/ONDERNEMERS IN DE WERFZONE
De bereikbaarheid, minstens te voet, van alle handelszaken wordt zoveel als mogelijk gegarandeerd. Indien jouw zaak gelegen is in of nabij de werkzone, kan je steeds een aanvraag indienen voor een hinderpremie van het Vlaams gewest. Meer informatie over de hinderpremie.
πŸ“ AFVALOPHALING
De afvalophaling gaat door op de gebruikelijke dagen. Zet je afval gewoon de avond voordien buiten. De aannemer zal het verzamelen en op de hoek van de straat plaatsen, zodat dit kan worden opgehaald. Schrijf zeker je huisnummer op de GFT-container. Zo weet de aannemer waar de containers terug geplaatst moeten worden na de lediging.
πŸ“ PRAKTISCHE VRAGEN
Met praktische vragen, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van jouw woning, de toegang tot jouw perceel of een eventuele levering, kan je steeds terecht bij de werfleider. Deze kan je aanspreken op de werf of aan de werfkeet aan de sporthal.
Deze werken worden gerealiseerd met steun van het Vlaams Gewest en provincie Limburg.